אם אלוקים אוהב אותנו למה הוא נותן לנו עונשים?

שאלה:

כבוד הרב יש לי שאלה,

אם אלוקים אוהב אותנו למה הוא נותן לנו עונשים?

תשובה:

מאת הרב יעקב שטיר

אלוקים הוא אבא שלנו, ממש כך, וכשם שאבא חייב להעניש את הבן שלו כשיש צורך אמיתי לכך, ואם הוא לא יעשה כן, הבן שלו לא יהיה מחונך, כך אבינו שבשמים נצרך לעיתים להעניש אותנו. אבא שלא מעניש את בנו במידת הצורך, קורא לו שלמה המלך עליו השלום "שונא בנו" וכלשון הפסוק "חושך שבטו – שונא בנו" (משלי י"ג, כ"ד). כך גם הקדוש ברוך הוא, מחמת אהבתו הגדולה אלינו הוא נותן לנו עונשים, ועל זה נאמר "את אשר יאהב ה' – יוכיח". (משלי ג', י"ב)

כשיהודי מקבל עונש משמים, עליו להבין שישנם דברים אותם הוא צריך לתקן אצל עצמו, יש לו מעשים שלא רצויים בשמים. עליו לראות את העונש כהזדמנות שנותנים לו משמים לתקן אצלו את הדברים הדרושים תיקון. הגמרא אומרת במסכת ברכות (דף ה' ע"א): "אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו, שנאמר (איכה ג', מ') נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'".

בנוסף על האמור, העונשים באים גם לזכך ולטהר אותנו. אדם שעבר עבירה, נוצר בנפשו פגם ונדבקת בו טומאה. טומאה זו הנקראת בספרים גם קליפה, יכולה להזיק לו, הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית, וכן היא תהווה מניעה עבורו מלקבל את כל ההטבה הגדולה המגיעה לו לעתיד לבוא. בכדי לטהר ולנקות את אותו פגם וטומאה בנפש, יש לעשות כעין "כביסה" לנפש. הייסורים, כשאדם מקבלם מתוך אמונה, מכבסים באופן נפלא את הנפש.

יש לציין שלא חייבים לעבור ייסורים בכדי להטהר, לימוד התורה וקיום המצוות מטהרים את הנפש באופן נפלא ביותר. הדבר מבואר בכמה מאמרים שחז"ל הקדושים לימדו אותנו, כגון במאמרם במדרש: "לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות". לכן העוסק בתורה ובמצוות חושך מעצמו הרבה ייסורים ועוגמות נפש.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.