אבל אתה לא מבוסס כלכלית כמו שהיית בעבר, אמר יחזקאל

"אני לא יכול להרשות לעצמי לקנות אוכל לילדי על חשבון הילדים שלך"

לדרוס את אבא פעמיים

האמת? הרעיון צמרר אותי. באתי מבית מסורתי והיה לי קשה לחשוב על עבודה בשבת. אחרי כמה שיחות רציניות עם מנהל הבנק החלטתי שאין מנוס, והתחלתי לעבוד בשבת,

איך הרויח איש עסקים דתי 75 מיליון ₪ בזכות שמירת השבת

המרוויח הגדול בקריסת חברת 'שמן' חיים יעקב ליבוביץ