מה זה גמרא, מה היא מוסיפה על המשנה, ומה היא עוזרת לנו בחיי היום יום?

5 דברים שידעת או לא ידעת על 'גמרא'

  • ה'גמרא' הנו שם כולל לתלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי שמהווים חלק מהתורה שבעל פה, אך בדרך כלל כשמזכירים את הגמרא, מתכוונים לתלמוד הבבלי, ואם רוצים לדבר על התלמוד הירושלמי מזכירים במפורש שמדובר בו ולא בזה הבללי.
  • ה'תלמוד', הנו למעשה ספר המרחיב ומבאר את המשנה. הוא חוקר את המשנה, מדקדק בלשונה, בוחן את ההלכות הנובעות ממנה, ופוסק כמו מי מהתנאים שדעותיהם מוזכרות במשנה עלינו לנהוג הלכה למעשה.
  • ה'תלמוד הבבלי', נכתב בבל, שם גרו רוב חכמי ישראל בתקופת התלמוד. לעומתו נכתב ה'תלמוד הירושלמי', בארץ ישראל, ועל אף שהוא מכונה ירושלמי, רוב חכמיו התגוררו בטבריה ובאזור הסמוך לה.
  • לא על כל מסכתות המשנה יש בידינו גם תלמוד. כך למשל מבין עשרות המסכתות שבסדרים 'זרעים' וטהרות' שבששת סדרי המשנה, יש בידינו כיום תלמוד בבלי רק על מסכת אחת מסדר זרעים (מסכת ברכות), ועל מסכת אחת בלבד מסדר טהרות (מסכת נידה). התלמוד הירושלמי גם הוא אינו חיבור שלם, וכיום אין בידינו בכלל תלמוד ירושלמי על המסכתות שבסדר 'קדשים'.
  • חכמנו זכרונם לברכה גינו את מי שפוסק הלכה על פי המשנה, מבלי ללמוד את הגמרא המדברת עליה, כי ללא הגמרא אי אפשר להבין באופן מלא את המשנה, והפסיקה על פי השמנה עלולה להיות מנוגדת לדעתו האמיתית של התנא שכתב את המשנה, אלא שמפאת העובדה שלימוד המשניות היה בעל פה, היו התנאים מקצרים מאוד בדבריהם כדי שיוכלו התלמידים לזכור אותם לאורך שנים, ועל כן חובה ללמוד את הגמרא לפני שפוסקים את ההלכה למעשה.

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.