מה בינינו לבין אומות העולם

איך אלוקים מתייחס לגויים? האם הוא שומע לתפילתם? למה הם קיימים? התשובות במאמר שלפניכם

משה ויטמן

קצת רקע

כשאלוקים ברא את העולם, הוא ברא בהתחלה אדם אחד – אדם הראשון.  הוא לא היה גוי, הוא גם לא היה יהודי, הוא היה בן אדם. לא היו אז הבדלים בין יהודים לגויים, לא היה אז צורך בהבדל כזה, משום שהאנושות הייתה אחידה. ככה זה כשיש רק אדם אחד… השנים שחלפו מאז נברא, הרבו כמותית את בני האדם שהתפזרו אט אט על כל פני העולם עד שהעולם נעשה בעל מיליוני אנשים הגרים כל אחד בארצו ובמדינתו. אלא, שיחד עם זאת, השתנה משהו מהותי מאוד בתכנית האלוקית ביחס לעולם, שינוי שהחל כבר במהלך היום הראשון של חיי אדם הראשון.

אדם הראשון חטא. הוא אכל מעץ הדעת כאשר אלוקים אמר לו מפורשות שלא לעשות זאת ובכך הפר וחילל את הדיבור האלוקי. התורה מייחסת לחטא הזה משמעות מרחיקת לכת לכל האנושות כולה. האדם הפך מלהיות אדם נצחי שאינו מת לעולם, כפי שהיה מתוכנן מראש, ליצור בעל קיום מוגבל בזמן שכשיסתיימו ימיו, חייו ייגמרו והוא ימות.

לא היה זה רק עונש על חטאו של אדם הראשון, הייתה לכך סיבה עמוקה ופנימית הרבה יותר. אם לפני שאדם הראשון חטא, הוא יכל להכיל בגופו הפיזי הנוכחי לא רק את חיי העולם הזה אלא גם את חיי העולם הבא, כלומר: לקבל את שכר המצוות שיקיים בצורת חייו המוכרת לנו, כאשר הוא חטא התחלל ונטמא גופו והוא וכמוהו כל האנושות כולה, נאלצים להיפרד מהגוף ולעבור לעולם של נשמות בלבד כדי להתחיל ולקבל את שכר עמל קיום המצוות. כיון שתכליתו של אלוקים היא להביא את האנושות אל העולם הבא- עולם בו יקבלו טוב ושכר אינסופיים על מעשיהם הטובים, לכן אין לו ברירה אחרת אלא להמית בבו היום כל אדם עלי אדמות.

לא רק זאת, אלא שמאז החטא הוטל תפקיד חדש על האנושות, תפקיד שקודם לעשיית החטא לא היה בו כל צורך – לתקן את חטא אדם הראשון ולהחזיר את הגלגל אחורנית. חטאים, על פי התורה, מקלקלים את כל העולם, את כל האנושות ואת האדם שעושה אותם באופן אישי, קלקול שמפריע וקיים ושיש צורך לתקנו ולכן, מאז שחטא אדם הראשון, הוטלה על האנושות המשימה – לתקן את חטאו של אדם הראשון.

איך בדיוק היה עליהם לעשות זאת, איננו יודעים בבירור, אבל העובדה ההיסטורית היא שהתקופה שניתנה מאת אלוקים לאנושות לבצע זאת חלפה כאשר רק אדם אחד מכל האנושות כולה היה ראוי להמשיך ולנסות לתקן את חטאו של אדם הראשון. האדם היחידי הזה היה אברהם אבינו עליו השלום.

זו הייתה הסיבה לכך, שעם סיום תקופת אפשרות התיקון של האנושות, יצר אלוקים הפרדה ברורה בתוך האנושות עצמה: יהודים מצד אחד וגויים מהצד השני. כאשר רק היהודים ימשיכו בתהליך התיקון של העולם ובניסיון להביא את העולם למצב בו היה קודם לחטאו של אדם הראשון. הכלים שניתנו להם הם בין השאר:התורה הקדושה, ארץ ישראל ובית המקדש ועליהם הוטלה המשימה לנצל אותם במלואם כדי להביא את העולם לתיקונו.

גם לגויים יש מצוות

הזדמנות נוספת ניתנה לגויים להצטרף ליהודים ובעצם לייתר את ההפרדה בין ישראל לאומות העולם-  כשבזמן קבלת התורה עבר אלוקים ושאל את האומות השונות אם יחפצו לקבל את התורה, משענו בשלילה – נסתמו להם כל האפשרויות (מלבד אפשרות הגיור שהיא ההצטרפות אל שורות העם היהודי).

למעשה, גם לגויים ישנן מצוות המוכרות ביהדות בתור "7 מצוות בני נוח" ומצוות אלו כוללות איסור גזל, עריות, עבודה זרה ועוד, אלא שמטרתן שונה לחלוטין ממטרת המצוות היהודיות:

בעוד שמטרת המצוות היהודיות הינה לקדש ולרומם את נשמתו של היהודי, לקרבה אל אלוקיו ולהכשיר אותו למטרתו הסופית – קבלת השכר תוך קרבה נצחית אל אלוקים, המצוות של בני נוח מהוות רק אמצעי שמירה עליהם (כל מצוותיהם הם רק על דרך השלילה) שלא יתדרדו לשפל אנושי שיוריד אותם מלהיות ראויים ליישם את תפקידם הם – להיות מסייעים לעם היהודי.

תפקיד הגויים – לסייע לעם היהודי

תפקידו של הגוי, מאז נבחר אברהם אבינו לעם הנבחר, עמו של אלוקים, הוא להיות כלי לעזר ליהודי להגשים ולבצע היטב את מטרתו. העולם מתנהל בצורה תקינה מכל הבחינות שהן בזכות הגויים כולם ועם ישראל מנצל את העולם למען קיום תפקידו המובחר שלו – ליישם את דבר ה' בעולם.

לכן, לגויים אין מצוות עשה, אין להם עונשים בעודם בעולם המיועדים להחזרתם בתשובה או לקרב אותם עוד אל אלוקים כפי שקורה לעיתים לעם היהודי והם מיישמים את מלוא מטרתם בכך שישרתו היטב את העם היהודי.

ההשגחה של אלוקים על הגויים

זה כמובן לא אומר שהדברים שעוברים על גויים ברמה האישית או ברמה הכללית או הלאומית הם במקרה. חלילה. אם מתרחשת רעידת אדמה, אסון טבע אחר או אפילו צרות אישיות של גויים, הרי זה מכוון משמיים. אבל ישנו הבדל תהומי בין הצורה בה אלוקים מנהל את העולם בכל הקשור אל בני העם היהודי לבין הצורה בה הוא עושה זאת בכל הקשור לאומות העולם.

לעם היהודי יש תפקיד לבצע, אשר לצורך ביצועו המושלם יש צורך שכל יהודי באשר הוא יישם את תפקידו ומשימתו האישית בעבודת השם שלו, כפי שאלוקים מכוון אותו בדרכים שונות במהלך חייו. לכל יהודי חשיבות ולכל יהודי משמעות ולכן לכל יהודי יש השגחה פרטית ואישית משל עצמו. חייו של פלוני שונים מחייו של שכנו משום שלכל אחד מהם מטרה וייעוד שונים בעולם וכל אחד מקבל ואינו מקבל את מה שהוא צריך על פי הסיפור המיוחד שלו.

לעומת זאת, הגויים, אינם מהווים כאמור לעיל אלא עזר ליהודים ולאור זאת אין חשיבות לכל אדם באשר הוא אלא לכל כלל, קבוצה, אומה וכדומה והשאלה מה יקרה ולמי הרבה פחות משמעותית מאשר אצל יהודים ולכן היא מתנהלת ומכוונת בצורה שונה.

זאת ועוד, על אומות העולם אלוקים משגיח באמצעות שליחים – 70 מלאכים הממונים על 70 אומות העולם, לעומת עם ישראל הזוכה לעיניו הפקוחות של אלוקים. את המשמעות האמיתית של זה איננו יכולים להבין, אבל כך מקובל על פי חכמי הקבלה.

הגויים בעולם הבא

לאור הדברים האמורים, ניתן להבין גם את ההבדל שיהיה בין ישראל לאומות העולם בעולם הבא, כאשר הגויים לא יוכלו להגיע אל תכלית הבריאה (מלבד חסידי אומות העולם) שהיא עולם קבלת השכר ואם הם רוצים להגיע לשם עליהם להתגייר ולהצטרף לעול הכבד המונח על כתפי העם היהודי – עול תיקון העולם במלכות השם.

תפילות של גויים

התפילות שאנו מתפללים היום מהווים תחליף זמני לקרבנות שהיו מוקרבים בבית המקדש ולכן ניתן להשוות בפשטות כי כשם שבבית המקדש הקריבו גם קרבנות ששוגרו על ידי אומות העולם, כך גם בימינו, יכולים הגויים להתפלל בשפתם ואמנם זכות שמיעת התפילה של העם היהודי אינה קיימת אצלם, אך זכות כללית של רחמים וחסד מאת האלוקים יכולה לעמוד גם עבורם.

מקורות: ספר דרך השם, רבי משה חיים לוצאטו, חלק ב', פרקים ג' ד'. ספר שפתי חיים, פרקי אמונה והשגחה, חלק א' עמוד מד.

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.