"מהי טלית קטן? ומהו הגודל של טלית גדול"?

לומדים מושג: השאלות שלכם והתשובות שלנו על ציצית, טלית גדול, טלית קטן וחובתם

משה ויטמן

מהי ציצית ומהי טלית?
אנחנו אומנם רגילים לקרוא לטלית – ציצית ולציצית – טלית, אך במקור טלית היא הבד -הבגד אליו קושרים את חוטי הציצית. טלית = בגד, ציצית = החוטים הקשורים אליו. על פי מצוות ציצית, יש לקשור בצורת קשירה ספציפית ארבע חוטים בכל אחד מארבע כנפותיו = פינותיו של כל בגד בעל ארבע פינות ובעיקרון אם ורק אם יש לאדם בגד כזה, עליו לקשור לו ציצית. לאור העובדה כי לא תמיד יש לאדם בגד בעל ארבע כנפות החייב בציצית, נהגו בישראל להתעטף בבגד מיוחד העומד בכל הקריטריונים ההלכתיים כדי להתחייב בציצית (צורה, גודל, סוג בד) ואליו לקשור חוטי ציצית, כך שמצוות ציצית לא תתבטל.

מה זה טלית גדול ומה היא טלית קטן?
בטלית גדול מתעטפים, טלית קטן לובשים. טלית גדול היא טלית העשויה לעיטוף חיצוני על כל הגוף והמיוחד בה הוא הדרך בה מקיימים את המצווה – על ידי התעטפות, לעומת טלית קטן העשויה ללבישה, בדרך כלל תחת הבגדים אך יש הנוהגים מעליהם, והשוני בה הוא בדרך בה מתקיימת המצווה – באמצעות לבישה. בעקבות מחלוקת פוסקים קדומה אם ניתן לקיים את מצוות ציצית בדרך לבישה או שמא רק בדרך עיטוף ולמרות שמחלוקת זו הוכרעה כדברי האומר כי גם בלבישה מקיימים את המצווה, נהגו להדר בעיטוף בטלית גדול בזמנים מיוחדים כדלהלן, בעיקר לצורך אמירת הברכה.

מהו הגודל שצריך לטלית גדול ומה לטלית קטן?
שניהם צריכים להיות בעלי שיעור דומה, של "שיעור המכסה ראשו ורובו של קטן בן ט' שנים" (שולחן ערוך). לאור חוסר הבהירות של שיעור זה, נפסק להלכה להחמיר שלא לברך (מפאת חשש ברכה לבטלה) על טלית קטן או גדול אלא אם כן יש בה שיעור של שתי אמות אורך (96 ס"מ) מלבד פתח הצוואר, ואמה (48 ס"מ) רוחב. והלובש טלית קטן בעלת שיעור קטן מזה, יפטור אותה בברכתו על הטלית הגדול ומכאן יש לנו כבר תשובה לשאלה הבאה:

מדוע מתעטפים בטלית גדול רק בתפילת שחרית?
אחד הטעמים להקפדה על טלית גדול בתפילת שחרית, למרות שכאמור ניתן לקיים מצוות ציצית גם בטלית קטן היא משום שפעמים רבות הטלית קטן אינה באורך המתאים לברכה ולכן יש להתעטף בטלית גדול כדי שיהיה אפשר לברך "להתעטף בציצית". טעם נוסף הוא בשל אמירת קריאת שמע בה מוזכרת פרשת ציצית, שהחמירו בעת אמירתה לצאת ידי חובה גם לפי השיטות שיש להתעטף בציצית ולא רק ללבוש ציצית.

מי ומתי מתעטפים בטלית גדול?
על פי המנהג הרווח בקרב בני עדות המזרח כל נער מגיל בר מצווה מתעטף בטלית גדול בתפילות שחרית. בקרב האשכנזים יש הנוהגים להתעטף בטלית גדול רק לאחר הנישואין ויש הנוהגים (יוצאי אשכנז) כמנהג עדות המזרח. התימנים נוהגים להתעטף בטלית גם בלילות שבת ואיש איש יעשה כמנהג אבותיו.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.