למה נשכו נחשים את גופו של המת?

הארנק שנפל לתוך הקבר גילגל סיפור מזעזע שקרה בארץ לפני כמה שנים, וההסבר שסיפק הצדיק רבי שמואל ואזנר לעונש הנורא שפקד את המת.

למה נשכו נחשים את גופו של המת?

יעקב לוסטיג

זה קרה לפני כעשר שנים. אחד מעובדי החברה קדישא, הגיע לבית מדרשו של הצדיק

רבי שמואל הלוי ואזנר זכר צדיק לברכה, ושאלה בפיו: "כבוד הרב", פתח הקברן את שאלתו:

"לפני זמן קצר סיימנו לקבור מת בבית עלמין באזור, ומיד אחרי שסיימנו את הקבורה שמתי לב

שארנק עם סכום כסף גדול מאוד שהיה בכיסי נפל ככל הנראה בתוך הקבר, ונשאר שם עם המת".

השאלה של הקברן היתה כמובן האם מותר לו לפתוח את הקבר כדי להוציא את הארנק שלו.

הרב ואזנר חכך בדעתו, פתח ספרים העוסקים בנושא, ולאחר שהתעמק בצדדים השונים של השאלה,

השיב לקברן שהוא יכול לפתוח את הקבר, אחרי שיבקש סליחה מחילה מהנפטר, ובתנאי שיעשה זאת

בהקדם, לפני שיתחילו בשרו של המת להרקיב, ויהיה בכך ביזיון גדול למת.

הקברן שמח לשמוע את התשובה, ומיהר להציל את כספו. לאחר שביקש סליחה ומחילה מהנפטר, החל

לחפור מחדש את הקבר, יחד עם חבריו הקברנים שעזרו לו, בתקווה שאכן ימצא את הכסף הרב שאיבד בתוך הקבר.

כשסיימו להוציא את העפר, הרימו הקברנים את האריחים המכסים את הנפטר, וקפצו לאחוריהם בבבהלה.

שלושה נחשים גדולים התרוצצו בקבר ונכרכו סביב גופו של המת, כשהם נושכים ומכישים אותו שוב ושוב,

עד זוב דם. הקברנים מיהרו לכסות את הדבר בחזרה ושבו אל הרב ואזנר כדי לספר לו את אשר אירע.

הרב שמע את הסיפור, ומיד ביקש לדעת מה שמו של הנפטר. כששמע מי הוא המת, מיהר להשיב:

"הכרתי את האיש הזה, הוא היה מלווה כספים תמורת ריבית, למרות שבתורה כתוב במפורש אסור

לעשות זאת, וחכמנו זכרונם לברכה ביארו שעונשו של המלווה בריבית חמור כל כך, עד שהוא לא יקום

בתחיית המתים. "בוודאי אתם שואלים למה הוא נענש דווקא בנחשים שנושכים את בשרו", המשיך הרב,

"והתשובה היא שבתורה נקראת הריבית נשך. כתוב "לא תשיך", וחכמנו זכרונם לברכה מסבירים שהריבית

נקראת נשך כי היא כמו נחש שנושך את האדם בעקביו, והארס צף ועולה עד שמגיע למוחו והורג אותו. כך

גם הריבית, היא מתחיל בסכום קטן, אבל היא גדלה ועולה עד שהיא קוברת את הלווה שאינו מצליח להחזיר את החוב.

"האיש הזה זלזל באיסור הזה", חתם הרב את דבריו, "הוא הלווה בריבית למרות שהזהירו אותו ואמרו לו שזה אסור,

ולכן הוא נענש בעונש זה שנחשים נושכים את בשרו".

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.