כל השאלות כל התשובות על תשעה באב

שרות מיוחד מהרב של האינטרנט כל התשובות לשאלות בענייני תשעה באב

1. ש. מהם זמני כנסית צום "תשעה באב" ?

ת. לחצו כאן לצפייה בזמני כניסת ויציאת הצום בעשרות ערים ברחבי הארץ

2. ש. מהו "תשעה באב" 

ת. תשעה באב הוא אחד מהצומות שיש לכלל ישראל שביום זה נחרב בית המקדש הראשון ובית המקדש השני,

והרבה צרות אירעו ביום זה לישראל. צום תשעה באב הוא אחד הצומות החמורים ביותר שכולם חייבים לצום בו

גם אנשים וגם נשים, מתחילת הלילה עד מוצאי היום שלאחריו, כלומר ב מאז ששוקעת החמה בט' באב בערב,

ועד צאת הכוכבים למחרת {כל אחד לפי מקומו, כיון שזמן השקיעה משתנה קצת ממקום למקום לחצו כאן לזמני הצום בעירכם}

הצום של תשעה באב נקבע בגלל כמה סיבות, והסיבה העיקרית היא משום שריפת בית המקדש הראשון והשני

שהייתה בימים הללו, בעיקר מחמת עוון שנאת חינם ועוד הרבה אסונות שקרו לעם ישראל ביום זה.

לכן בט' באב ישנו איסור אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל [כלומר הולכים בלי נעלי עור] ותשמיש המיטה

[כלומר איסור קיום יחסי אישות ביום זה]. מרבים במנהגי אבלות ובאמירת קינות, וכל אלו איסורים חמורים עד מאד!

3. ש. מה נהוג לאכול בסעודה שלפני הצום?

ת. סעודה המפסקת – היא הסעודה האחרונה שעושים עם לחם אחרי חצות היום לפני שהצום מתחיל.

בשנים רגילות, בהן תשעה באב חל באמצע השבוע, אוכלים את הסעודה המפסקת – הארוחה האחרונה שלפני הצום

– עם תנאים מסויימים, כמו איסור לאכול יותר מתבשיל אחד, מנהג לאכול ביצים קשות או מאכל עגול אחר,

לשבת על הקרקע ולא לאכול בחבורה גדולה. 

4. ש. אני לא מבין בכלל את הקינות הנאמרות בתשעה באב, יש לרב עצה בשבילי?

ת. מומלץ לקנות קינות עם פירוש, כמו קינות המבוארות עם פירוש קול ברמה או קינות עם יסוד מלכות,

יש בכל חנויות הספרים, כך אפשר להבין מה שאומרים וקצת להכניס בלב, ולצפות לימים ולזמנים שנזכה

שיהיה יותר שכינה אצלנו, יותר קידוש השם יותר כבוד שמים, ופחות חילול השם.

חלק תאמר עם הציבור וחלק תאמר לבד בכוונה לבד, אבל אל תפרוש לגמרי מהציבור וחלק תאמר איתם ביחד,

כי יש כח מיוחד לתפילת הציבור כולו ביחד.

5. ש. האם יציאה לבילוי בתשעה באב זה מנהג או שזה כתוב ההלכה ?

ת. בהלכות תשעה באב כתוב בשולחן ערוך דינים רבים המורים על כך שאסור לעשות דברים הגורמים להיסח הדעת

מהאבלות של יום זה, ובין היתר מופיע שם דין שאסור ללכת ולטייל בשוק כדי שלא יבוא לידי שחוק וקלות ראש

ובכך יסיח את דעתו מן האבלות. מן הדברים האלו צריך כל אדם להבין את חשיבות יום תשעה באב, ולא יחפש דרכים

לבילוי והעברת הזמן ויסיח את דעתו מהאבלות של יום זה, ותוכל לראות כאן סרטון מדהים המסביר מפני מה אנו אבלים

ביום תשעה באב למרות שעברו שנים רבות מאז שנחרב בית המקדש.

שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו – אמן.

6. ש. אשה שצריכה לטבול במוצאי צום תשעה באב, מתי עליה להתחיל את ההכנות?

ת. אם הטבילה היא במוצאי תשעה באב, יש להקדים לכתחילה לעשות את החפיפה בערב תשעה באב (לא כשיוצא בשבת).

ובמוצאי תשעה באב לשוב ולשטוף את כל הגוף ולחפוף ולסרוק את השיער וכן לנקות היטב את השיניים ומה שביניהן.

לפני הטבילה צריכה להתבונן היטב בכל גופה ושערה. אם אין אפשרות לעשות את החפיפה בערב תשעה באב

או בדיעבד אם לא עשו כן אפשר לעשות את כל החפיפה במוצאי תשעה באב ובלבד שעושים את הכל במתינות

ויש לעסוק בחפיפה שעה אחת כדי להבטיח שעושים את הכל במתינות ולא בחיפזון.

אשריכם בנות ישראל הכשרות והצנועות המטהרות לבעליהן!

7. ש. האם בליל תשעה באב אישה צריכה לישון על הרצפה?

ת. אישה לא צריכה לישון על הרצפה בליל ט' באב

8. ש. האם מותר בצום תשעה באב אחרי חצות היום לנקות את הבית?

ת. ישנם רבים מבני ספרד שנוהגים לנקות את הבית לאחר חצות ולהתכונן למשיח.

בני אשכנז לא נהגו כן כ"כ אולם אין איסור לסדר את המטות ולנקות את הבית והעיקר שלא להסיח דעת מהאבלות

9. ש. האם מותר לרכב על אופניים בערב תשעה באב?

ת. אם הנסיעה באופניים היא רק לצורך תענוג והנאה – אסור.

10. ש. האם מותר ללמוד תורה בט' באב? ואם לא, מה כן אפשר?

ת. לימוד התורה הוא לימוד המשמח את האדם, ובתשעה באב אסור לשמוח. לכן, תקנו חכמים ללמוד ביום זה

רק דברים שקשורים לחורבן, או דברים המביאים את האדם לחשבון נפש. כמו: קריאת מגילת איכה, ספר איוב,

הדברים הרעים שבספר ירמיהו. פירוש איכה ופירוש איוב, מדרש איכה ואגדת החורבן בפרק הניזקין ובפרק חלק,

וכן בפרק 'אלו מגלחין', וכן מותר לקרות בחורבן הנזכר ביוסיפון. גבי תהילים יש אומרים שמותר לומר כל היום,

ויש אומרים שרק ממנחה, ויש אומרים שאסור. מותר ללמוד ספרי מוסר משום שהם מכניעים את לב האדם.

11. ש. האם מותר ליסוע ברכב בתשעה באב?

ת. מותר

12. ש. האם מותר לעשן בצום תשעה באב?

ת. מי שקשה עליו לא לעשן יכול לעשן אבל עדיף לעשן בסתר.

13. ש. האם מותר לקנות אוכל בתשעה באב בסופר?

ת. מותר.

14. ש. האם מותר לקנות חפצים חדשים כטלפון, מחשב וכדו' בצום תשעה באב?

ת. ביום תשעה באב עצמו – אין לקנות כלל מוצרים כאלו. כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה

מאותה מלאכה, ולכן לא כדאי לעשות שום מלאכה שיש בה רווח ממוני ביום זה.

15. ש. בבוקר של ט' באב הנחתי בשוגג תפילין, האם אני צריך להניח שוב במנחה?

ת. אינך חייב להניח במנחה כיון שהנחת היום תפילין, מכל מקום כדי לא להיות שונה מיתר הציבור

ולא לפרוש מן הציבור ראוי שתניח במנחה שוב פעם בברכה, אבל אין עליך חיוב

16. ש. האם מתפללים תפילת שחרית ללא תפילין ומתי משלימים את התפילה? 

 בתפילת שחרית של תשעה באב, מתפללים כרגיל בכל יום, אך לא מניחים תפילין ולא לובשים טלית.

וכמו כן ממשיכים אחרי התפילה לומר קינות ויש המוסיפים גם לומר שוב מגילת איכה.

את התפילין מניחים לאחר חצות כאשר מתפללים תפילת מנחה

17. ש. ממתי מתחילים ענייני תשעה באב, ועל מה צמים?

'תשעת הימים', הם ימי אבלות על חורבן בית מקדשינו, הם מתחילים בראש חודש אב עד אחרי תשעה באב.

בימים אלו נוהגים שלא לאכול בשר ויין, ומנהג האשכנזים גם לא ללבוש בגדים מכובסים ולא להתרחץ (במים חמים).

למנהגי עדות המזרח מקילים בזה עד 'שבוע שחל בו תשעה באב' שרק אז אינם לובשים בגדים מכובסים ואינם מתרחצים

ואינם מסתפרים. שנזכה לבנין בית המקדש במהרה, ואז לא נצטרך לצום אלא יהפך לנו יום תשעה באב לחג ומועד.

18. ש. האם אישה צריכה להגיד קינות ומגילת איכה?

ת. עליה לדאוג קודם כל שתוכל לצום טוב, ואם יש עוד בכוחה תאמר קצת קינות.

19. ש. אני בהריון, האם אני צריכה לצום בתשעה באב?

ת. יש להתקשר לרב ולהיוועץ איתו באופן אישי כי זה משתנה בין אשה לאשה לפי מצב בריאותה.

באופן כללי אשה שמרגישה טוב בהריון ואין לה בעיה, צריכה לצום. וכך עושות רוב רובם של הנשים.

צריכים לדאוג קודם הצום לשתיה טובה, ובצום עצמו להיות במקום ממוזג ונעים, ולנוח ככל שיותר ולהתאמץ כמה שפחות.

יהי רצון שיהיה סייעתא דשמיא ובשורות טובות בשעה טובה ומוצלחת

20. ש. האם בצאת הצום מעיקר הדין כבר מותר לשמוע שירים?

ת. אסור, רק ממחרת תשעה באב – ביום י' באב מחצות ואילך מותר, וזאת בגלל שבית המקדש המשיך להישרף בי' באב.

21. ש. האם במוצאי תשעה באב מותר להתקלח?

ת. לא, רק ממחרת תשעה באב – ביום י' באב מחצות ואילך מותר, וזאת בגלל שבית המקדש המשיך להשרף בי' באב.

22. ש. האם מותר לכבס אחר חצות היום של צום תשעה באב?

ת. אסור, רק ממחרת תשעה באב – ביום י' באב מחצות ואילך מותר, וזאת בגלל שבית המקדש המשיך להשרף בי' באב.

23. ש. ממתי מותר להתחיל לאכול בשרי אחרי צום תשעה באב?

ת. ממחרת תשעה באב – ביום י' באב מחצות ואילך מותר, וזאת בגלל שבית המקדש המשיך להישרף בי' באב.

 

יש לכם שאלה? על כל נושא ביהדות לחצו כאן והרב של האינטרנט יענה לכם!

תגובות:

 1. יחיאל נחמיאס says:

  אפשר לקבל יותר הסבר על מנהג יוצאי ספרד שמנקים ושותפים את כל הבית מחצות יום תשעה באב וזאת כדי להתכונן למשיח .
  מבקשים לקבל מס׳ מקורות ואמירות של רבנים ידועים .

 2. אהרן צורף says:

  האם מותר לנעול נעלי עור ארי חצות ביןם תשעה בטה

 3. מוטי says:

  לא, אסור עד סוף הצום

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.