מדוע הנשים מדליקות נרות שבת ולא הגברים?

מדוע הנשים מדליקות נרות שבת ולא הגברים?

מדוע הנשים מדליקות נרות שבת ולא הגברים?

שאלה:

מדוע הנשים מדליקות נרות שבת ולא הגברים?

 

תשובה:

מנהג ישראל עתיק יומין, הוא שנשים מדליקות את נרות שבת. גם ב"שולחן ערוך" נפסק ש"הנשים מוזהרות בו יותר". (או"ח סימן רס"ג, ג')

נשאלת השאלה מדוע זה כך?

ובכן, שאלה זו נשאלה כבר במדרש (בראשית רבה י"ז, ח'), וכך נאמר שם: " שאלו את רבי יהושע… מפני מה ניתן לה מצות נר שבת?" והתשובה שענה על כך רבי יהושע היא: "על ידי שכבתה נשמתו של אדם הראשון, לפיכך ניתן לה מצות נר שבת".

כוונת המדרש היא שהדלקת נר על ידי הנשים היא תיקון מיוחד עבורן על כך שחוה, אשת אדם הראשון, גרמה לבעלה לאכול מעץ הדעת ועל ידי כך נקנסה עליו מיתה. לולא אכילת אדם הראשון מעץ הדעת הוא היה חי לעולם.

נשמה קרויה נר, ומכיוון שחוה כיבתה את נרו של אדם הראשון, דהיינו את נשמתו, לכן כתיקון לכך, כל הנשים במשך הדורות משתדלות להדליק בעצמן את נרות השבת ולא להשאיר זאת לבעליהן.

גם בתלמוד ירושלמי (דף כ' ע"א) כתוב: "אדם הראשון נרו של עולם היה, שנאמר 'נר אלקים נשמת אדם', וגרמה לו חוה מיתה, לפיכך מסרו מצות הנר לאשה".

הרמב"ם לימד אותנו טעם אחר, מדוע נוהגים שנשים מדליקות נרות שבת, וזה לשונו: "נשים מצוות על דבר זה יותר מן האנשים, לפי שהן מצויות בבתים, והן העסוקות במלאכת הבית". (הלכות שבת, פ"ה, ה"ג)

אומר ה"זוהר הקדוש: "צריכה האשה בלב שמח ובכוונה להדליק נר של שבת, שהרי כבוד העליון הוא לה, וזכות גדול לעצמה לזכות ע"י הדלקת הנרות לבנים קדושים, שיהיו נרו של העולם בתורה וביראה, וירבו שלום בעולם, ונותנת לבעלה חיים ארוכים. ומשום זה צריכה להזהר בהדלקת הנרות, שתהיה בכוונה גדולה". (תרגום מהזוהר בראשית מ"ח, ע"ב)

בספרים מבואר שהזמן בו אשה מדליקה נרות שבת, זהו זמן מסוגל להתפלל עבור בנים תלמידי חכמים, וכך כותב ה"חפץ חיים" זצ"ל: "ראוי שתתפלל האשה אחר שתגמור ההדלקה והברכה, שיתן לה הקב"ה בנים זכרים מאירים בתורה". (משנה ברורה, סימן רס"ג, סק"ב)

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.