האם נשמות נכחדות אי פעם???

שלום

האם נשמות נכחדות אי פעם???

יונתן

 

שלום  יונתן!

נשמה היא דבר נצחי, ולא שייך שתהיה בה הכחדה. המושג של זמן הינו מושג ששייך רק לעולם הזה, דברים שהם מעבר לעולם הזה אינם מוגבלים בזמן ומציאותם היא מציאות תמידית.

כשאדם חס וחלילה נפטר, הנשמה שלו עולה למעלה. לעיתים, לפי ראות ה' יתברך, היא חוזרת בחזרה לעולם הזה, על מנת להשלים תיקונים רוחניים שעליה לעשות, תיקונים שעדיין לא בוצעו.

עם זאת, אצל רשעים גמורים, יכול להיות מצב שהנשמה תאבד את צורתה (הרוחנית כמובן). את העניין הזה רואים ממה שכתוב בגמרא במסכת ראש השנה (דף י"ז עמוד א'), וכך נאמר שם: "פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן, יורדין לגיהנם ונידונין בה י"ב חדש. לאחר י"ב חדש גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים, שנאמר 'ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם'".

וכתב על כך הרמב"ן ז"ל: "שחייבי העונש נדונין בגיהנם י"ב חודש לפי הראוי להם. לאחר גמר דינם נשמתן נשרפת והם נעשים אפר. כלומר, שנתבטלה יצירתן ממה שהייתה, כדבר הנשרף המושב לאפר. ורוח האלקים, והוא רוח הנחה ורצון, מפזרתן תחת כפות רגלי הצדיקים. כלומר, במדרגה שהיא למטה מעונג הצדיקים ומנוחתן, והיא מדרגה שאין לה בה עונש וצער כבתחילה, ולא נועם ועונג הצדיקים". (שער הגמול, ל"ט)

בברכה
יעקב

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.