האם נשים חייבות להתפלל?

אלו מהתפילות חייבות בהן גם נשים? מאלו תפילות הן פטורות? מתי יש לעמוד ומתי צריך לשבת בתפילה? וגם: מה מומלץ לכל אשה לעשות לפחות פעם אחת ביום?

יעקב לוסטיג

 

את המאמר הבא אנחנו מביאים כאן לאחר שהתקבלו מספר שאלות בנושא, והגענו להבנה שנשים ובנות רבות אכן מבקשות לדעת אם הן חייבות בתפילה ואיך הן צריכות למלא את חובתן בנידון:

לדעת רוב פוסקי ההלכה, נשים חייבות רק בתפילה אחת מדי יום, או תפילת שחרית, או תפילת מנחה. עם זאת, ישנם פוסקים הסבורים כי נשים חייבות בשתי התפילות הללו, וישנם פוסקי הלכה הסבורים שנשים חייבות אף בתפילת ערבית. (יש גם פוסקים הסבורים כי נשים פטורות בכלל מתפילה, וחייבות רק לומר משפט אחד של תחנונים מדי יום. לדוגמה: "אלוקים, עזור לי שיהיה לי היום יום מוצלח").

 

מצוות קריאת שמע

לפי כל הדעות, נשים פטורות ממצוות קריאת שמע, אך ראוי לכל אשה לומר לפחות את הפסוק הראשון של קריאת שמע בבוקר ובערב, ולאחריו "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

כמו כן, נשים צריכות לומר מדי בוקר את ברכות התורה ואת ברכות השחר, ובערב כשהן הולכות לישון הן צריכות לומר 'קריאת שמע שעל המיטה', או לפחות את הפרשה הראשונה של שמע. את קריאת שמע שעל המיטה אפשר לומר בעמידה, בישיבה או בשכיבה על המיטה, כל אחת בהתאם לרצונה ולנוחיותה.

בתפילת שחרית יש לומר כאמור את ברכות התורה, ולאחר מכן את ברכות השחר.

אמירת סדר הקרבנות שאחר ברכות השחר אינה חובה לנשים, וכן אמירת הפרקים שב'פסוקי דזמרה' אינה חובה לנשים, והן יכולות לדלג מיד אחר ברכות השחר לתפילת העמידה (תפילת שמונה עשרה), אך כאמור ראוי שתאמרנה לפחות את הפסוק הראשון של קריאת שמע.

רצוי לומר גם את הברכה שאחרי קריאת שמע – "אמת ויציב" וכו', כי היא כוללת את הזכרת יציאת מצרים, וישנם פוסקי הלכה הסבורים שנשים חייבות להזכיר את יציאת מצרים מדי יום ומדי לילה. אפשר לצאת ידי חובה זו גם באמירת הפרק השלישי של קריאת שמע "ויאמר ה' אל משה" – פרשת הציצית, שבה גם יש אזכור ליציאת מצרים.

את כל התפילות הללו אפשר לומר בישיבה או בעמידה, בהתאם לרצונה של המתפללת.

בתפילת העמידה (תפילת שמונה עשרה) יש לעמוד! אם את מתפללת באוטובוס או ברכב, אפשר לומר את התפילה בישיבה אם אין אפשרות אחרת. פוסקי ההלכה מדגישים שעדיף להתפלל בישיבה מאשר לעמוד באוטובוס מה שגורם להפרעה לאנשים נוספים הנוסעים האוטובוס, וגם מפריע למתפללת עצמה להתרכז בתפילתה.

 

מתי צריך לעמוד?

אם את בוחרת להתפלל את כל התפילה מראשיתה ועד סופה, אלו המקומות שבהן את צריכה לעמוד: בברכת "ברוך שאמר והיה העולם" עד סופה, ולאחר מכן בפרק "ויברך דוד" עד אחר "ישתבח שמך לעד מלכנו…. ברוך חי העולמים". וכמו כן בתפילת העמידה ובסוף התפילה באמירת 'עלינו לשבח'.

בעת אמירת 'תחנון' ("רחום וחנון חטאתי לפניך", כמנהג האשכנזים ו"לדוד אליך ה' נפשי אשא" כמנהג הספרדים ובני עדות המזרח) – יש לשבת, ולא לעמוד.

את כל יתר התפילות אפשר לומר בעמידה או בישיבה, אך לא ראוי לומר אותן בשכיבה אלא אם כן המתפללת חולה או חלשה וקשה לה לשבת.

 

נשים יכולות להפסיק לדברים אחרים בין חלקי התפילה?

שימי לב: אם את עסוקה בשעות הבוקר ואין לך פנאי להקדיש זמן מספיק לאמרית כל התפילה או כל חלקי התפילה שאת צריכה או רוצה לומר – את יכולה בהחלט לחלק את הקטעים, ולומר בתחילה רק את ברכות השחר, לחזור לעיסוקייך ולאחר מכן להמשיך בתפילת העמידה וכדומה.

ואלו המוקמות שבהם אסור להפסיק: בין ברכת 'ברוך שאמר' לברכת 'ישתבח' אסור להפסיק, ואת יכולה לומר ביניהן רק פרק אחד (רצוי לומר את 'אשרי יושבי ביתך' – תהילה לדוד ארומימך') ולסיים בברכת ישתבח, לעשות הפסקה נוספת ולאחר מכן להתפלל את תפילת העמידה.

 

תפילת מנחה

אשה המתפללת תפילת מנחה יכולה להסתפק רק בתפילת העמידה (תפילת שמונה עשרה), ואינה חייבת לומר לפני כן את סדר הקרבנות ואת 'אשרי', כמו כן אינה חייבת לומר 'עלינו לשבח' אחר התפילה.

אשה הבוחרת כן לומר את כל התפילה מראשיתה ועד סופה כולל הקטעים שבהם אינה חייבת, תבוא עליה הברכה, והיא בוודאי תבוא על שכרה מאת הבורא יתברך.

בהתאם לשמה של תפילת העמידה, יש לומר אותה בעמידה. עם זאת, במקרה שאת מתפללת בדרך, באוטובוס או ברכב, אפשר להתפלל את התפילה הזאת גם בישיבה, אם אין ברירה אחרת.

כמו כן נהוג לומר את תפילת 'עלינו לשבח' בעמידה, וכך ראוי לנהוג.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.