באיזה הכשר היה הפיח של הכבשן במכת שחין?

באיזה הכשר היה הפיח של הכבשן במכת שחין?

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל משֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן קְחוּ לָכֶם מְלֹא חָפְנֵיכֶם פִּיחַ כִּבְשָׁן וּזְרָקוֹ משֶׁה הַשָּׁמַיְמָה לְעֵינֵי פַרְעֹה". (ט,ח)

בספר מושב זקנים לבעלי התוספות הקשו, מדוע במכת שחין נאמר 'לכם' מה שלא נאמר כן בשום מקום.

ותירצו שבשאר המכות, הדברים עצמם היו בעולם אלא שהוצרכו רק להביאם למצרים, אבל שחין לא היה בעולם,

כי הקב"ה לא רצה לקחת שחין שנגזר על בני אדם אחרים וליתנם על המצרים.

ובספר שפתי צדיק (פר' וארא אות לז עמ' לג) עומד על הלשון 'לכם', שמשמע שהפיח היה צריך להיות משל משה ואהרן,

כמו שמצאנו בכמה מקומות שנאמר 'לכם' שצריך להיות משלכם,

וביאר זאת שהרי כתב רש"י כאן שהפיח נוצר מגחלים שנשרפים בכבשן, והרי הגחלים באים מעצים,

ובמצרים היו הרבה עצי אשירה שנעבד בהם עבודה זרה, ולכן הוצרכו לשרוף עצים וליצור פיח כשר שלא יהיה מעצי אשרה.

ולכאורה צריך ביאור בדבריו, איזה חשש יש בפיח שעשוי מעצי אשרה, ונראה לבאר בשני אופנים,

א. שהרי על ידי המכות הושרשה אצל ישראל האמונה בה' ובהשגחתו ואינו ראוי שיעשה דבר זה ע"י משהו של עבודה זרה,

ב. על פי מה שמובא במדרש (שמות רבה יא, ה) שמשה רבנו זרק את פיח הכבשן והפיח עלה עד כסא הכבוד,

והקב"ה הפכו לשחין ופיזרו על כל ארץ מצרים, וכיון שהפיח עלה לשמים למקום כסא הכבוד,

אין ראוי שיעלה פיח שעשוי מעצי אשירה, ולכן היו צריכים ליצור פיח כשר.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.