אם היו אומרים לכם שאתם יכולים לחסל את חסן נסראללה ואיסמעיל הנייה, הייתם הולכים על זה?

הרב מאיר צימרוט חושף את כוחו הגדול של יום הפורים בו נפתחים שערי שמים ומתקבלים כל התפילות והבקשות

אם היו אומרים לכם שאתם יכולים לחסל את חסן נסראללה ואיסמעיל הנייה, הייתם הולכים על זה? • רמז: "כן אתם יכולים"

 

במקומות רבים בדברי חכמי ישראל מוצאים אנו עד כמה גדול כוחה של תפילה.

לא תמיד ניתן לראות בחוש איך תפילה על דבר מסוים מתקיימת, אולם לפעמים

הדבר מתגלה לעין כל, ולא ניתן להכחיש כי מה שארע – אינו אלא מחמת תפילה

ובקשה. במשך שנים רבות גרתי בשכנות לרב יצחק זילבר ז"ל, שצדיקים כבר

אמרו עליו, שהוא אחד מאלו הצדיקים שהעולם עומד עליהם.

לעולם לא אשכח אותו! נסענו יחד אלפי קילומטרים לשיחות חיזוק בכל רחבי הארץ.

במו עיני ראיתי את הרב יצחק מפשיל את זרועות ידיו כלפי ציבור השומעים מראה

להם את הוורידים ואומר: "שנים רבות שהיתי בסיביר, ובהצלחה גדולה מהשמים,

לא חיללתי שבת! ביום שישי הייתי חותך את הוורידים האלו שבזרועות ידי, כדי

שלא אצטרך לעבוד בשבת. הקומוניסטים היו רואים את הדם הזב מהם, ואת

התחבושות הספוגות בדם, והיו משחררים אותי מעבודה!"

 

באחת הפעמים שמעתי אותו מספר:

"במשך שנים ישבתי בכלא הסובייטי. והנה הגיע פורים, ולא היה לנו מגילה לקרוא

ממנה, אספתי את כל היהודים, והתחלתי לספר להם את סיפור המגילה. סיפרתי

להם שהיה איש צר ואויב, ושמו המן, שביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים,

ובורא עולם שלח לנו בחסדיו את מרדכי ואסתר, והציל אותנו מידיו.

"והנה לפתע, נעמד אחד יהודים, והחל לקרוא לעברי בכעס: 'מדוע אתה מספר לנו

סיפורים שקרו לפני אלפי שנים, על איזה המן אחד שרצה להשמיד את כל היהודים?

יש לנו המן היום! גם סטאלין מבקש להרוג את כולנו! הבה ונראה איך השם מציל

אותנו מ'ההמן' שלנו! זה יותר מעניין אותי מאשר איך הוא הציל את היהודים מהמן

שלפני אלפי שנים'…

"והיהודי הזה צדק! לסטאלין, אכן הייתה תכנית מסודרת, להרוג את כל היהודים

ולשלוח את כולם לסיביר הקפואה, והוא עוד תכנן לעשות זאת ב'אלגנטיות', כביכול

שולח הוא אותם לשם לטובתם, ומתוך דאגה לעתידם… הוא בנה קרוואן ארוך בלי

חלונות, ותכנן לשכן בו את היהודים, בקור של חמישים מעלות מתחת לאפס. פעם

אחת ניסו להכניס לשם תבואה, אך היא לא הצליחה לשרוד וקפאה למוות… הוא

גילה באזני אנשי סודו שהוא משוכנע, שחמישים אחוז מהיהודים ימותו בדרך, ועוד

חמישים אחוז יקפאו שם למוות.

"והיהודי הזה כאמור, כעס עלי מדוע אני מדבר על המן של ימים עברו, ולא על

המן שלנו' בוא נראה איך השם מציל אותי היום!' קרא לעברי". "נעניתי ואמרתי לו:

'דע לך, שסטאלין הוא בסך הכל בן אדם. הוא יכול להרוג עשרה מיליון אנשים,

עשרים מיליון, חמישים מיליון, אך את היהודים הוא לא יצליח להשמיד!'

"כעסו של היהודי התעצם: 'על מה אתה מסתמך? מדוע שהוא לא יצליח? הוא

בשיא כוחו! הוא ניצח את כל מי שניסה לקום כנגדו! הנה תראה: הוא בן חמישים,

ואין לו אף לא שערה לבנה אחת'… "אמרתי לו: 'הכל נכון, אבל אני חוזר ואומר לך:

סטאלין הוא בסך הכל בן אדם. אם השם ירצה בעוד חצי שעה הוא לא יהיה כאן'…

"הוא הסתכל עלי, כמי שיצאתי מדעתי…

"אמרתי לו: 'אתה יודע מה? לא בעוד חצי שעה! בעוד עשרים דקות – הוא לא יהיה כאן'…

"כעבור כמה דקות שמענו קולות המולה בוקעים מהמסדרון. שמענו את הסוהרים

מתרוצצים ומשוחחים בקולי קולות… היה ברור שקרה משהו!

"התברר שסטאלין – באותן דקות של ליל פורים – חטף שטף דם במח!

"במשך שלושה ימים אמרתי תהילים, וביקשתי מהשם שהוא ימות באופן סופי ומוחלט,

ואכן לאחר שלושה ימים הוא התפגר ומת". עם אמונה שלמה בבורא עולם ותפילה

מעומק הלב – אפשר להרוג את סטאלין!

עם אמונה ותפילה אפשר להרוג את המן שבכל דור ודור!

דרך אגב, גם בספרי ההיסטוריה של הרוסים כתוב, שסטאלין קיבל שטף דם במח

בליל פורים, אלא ששם מסופר שהיה זה לאחר שישב במסיבת חברים שהסתיימה

לפנות בוקר, ובבוקר מצאוהו שוכב על הרצפה בחדרו. תחילה פחדו לגשת אליו.

כה גדול היה הפחד ממנו. וכשנגשו – כבר היה מאוחר מידי.

כך היא הגרסה שלהם, אך, כאמור, רבי יצחק זילבר סיפר כי שטף הדם אירע ב

שעה מוקדמת יותר, כמה דקות לאחר שחיזק את היהודי באמונה בהקדוש ברוך הוא

כח התורה הצטרף לכח האמונה

 

והנה, סיפר הרב יצחק ברילנט, שבאותה שנה, באותה שעה, ישב נער בבית הכנסת

בירושלים והאזין לקריאת המגילה. הנער הזה היה יושב ולומד תורה בחשק ובהתמדה,

יומם ולילה. לא הייתה לו כל שייכות עם משחקי הנערים בני גילו, ואף פעם הוא לא היה

דופק ב"המן" כפי שנהגו הנערים.

למרבה הפלא, כאשר הגיע הקורא ל"המן" האחרון – הנער התחיל לדפוק ולדפוק בלי

הפסק. כל המתפללים, שהכירו את הנער לא הבינו מה קרה לו הפעם, ואפשרו לו

להמשיך ולדפוק כאוות נפשו. כשסיימו לקרוא את המגילה שאלוהו לפשר העניין.

נענה הנער ואמר: אני יושב ולומד בהתמדה רבה, יש בידי את כח התורה. אני

מאמין באמונה שלמה שעם הכח הזה – כמו שהמן הרשע התפגר – כך גם סטאלין

יתפגר! דפקתי בעוז ובתעצומות, וביקשתי מהשם שבזכות לימוד התורה שלי –

הוא יגאל את היהודים מידיו של סטאלין, כפי שגאל אותם מידיו של המן הרשע!"

הנה כי כן, בליל פורים של אותה שנה, בדיוק באותו זמן שרבי יצחק זילבר הכריז ב

תוך בית הכלא הסובייטי, מתוך אמונה שלמה: "סטאלין הוא בסך הכל בן אדם.

אם השם ירצה – בעוד חצי שעה הוא לא יהיה כאן" – באותה שעה בדיוק ישב נער

בבית כנסת בירושלים, דפק את המן ומבקש מהשם, מכח התורה: שסופו של

סטאלין יהיה כסופו של המן!

זה עם כח האמונה, בברית המועצות, וזה עם כח התורה, בירושלים – הפילו את סטאלין!

בין הוויסקי, היין והמוזיקה הרועשת מסתתר יום חשוב שכדאי לנצל

אותו לדברים החשובים באמת

 

כה גדול הוא יום הפורים! יום המסוגל לישועות גדולות! כל שערי שמים פתוחים, וניתן

לבקש ולהשיג גם דברים כאלו, שכל השנה קשה להשיג אותם. בארבעים ושמונה שעות

של ימי הפורים – כל התפילות מתקבלות. כל הפושט יד – נותנים לו, גם דברים שבכל

השנה קשה להשיגם. צדיקים כבר כתבו שמי שלומד תורה בין קריאת המגילה של הלילה

לקריאת המגילה של היום – הוא בן עולם הבא! ויזכה להכנס לגן עדן

צדיק הדור הרב חיים קנייבסקי הוציא מכתב, ובו כתב שכל אחד צריך למצוא בפורים

"זמן חשוב" ללימוד התורה. כן, כן, בדיוק ביום הזה שאין לכם זמן לנשום, רצים ממסיבה

למסיבה, מקפיצים טקילות ושותים יין, אל תשכחו לשמוע שיעור תורה קצר, להגיד קצת

משניות, תהילים, או כל דבר תורה אחר שאתם חפצים ואוהבים ללמוד. לא יעלה על הדעת

שבפורים – יום כל כך חשוב שאמרו עליו חכמי ישראל שהינו כמו יום הכיפורים! אדם יהיה

עסוק כל שעות היום והלילה במצוות היום ובשמחת החג, ולא ימצא "זמן חשוב" ללמוד תורה!

והוסיף ואמר בשם אביו: מי שזכה ללמוד בזמני שבהם עסוקים בדברים אחרים וקשה יותר

ללמוד בהם – זכה להיות גדול בתורה!

כמה חשוב לנצל את היום החשוב הזה, יום פורים, יום בו שערי שמים פתוחים, לבקש

ולהתחנן על כל דבר שאתם צריכים, לבקש מבורא עולם שיקרב אותנו אליו ויחזיר אותנו

בתשובה שלימה, כי זה הפורים האמיתי! התחזקות בתפילה התחזקות בתורה, התחזקות באמונה!

 

(מתוך דורש טוב פורים)

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.