אם מידי פעם אעשה איזו מצוה, זה יתן לי משהו?

שאלה:

אני עדיין לא דתי ולא מצליח בשלב זה של חיי לקיים את כל המצוות, אם מידי פעם אעשה איזו מצוה, זה יתן לי משהו?

תשובה:

וודאי שזה יתן לך, ולא רק יתן לך משהו, אלא יתן לך המון…

מצוה אחת של התורה שווה יותר מכל ההון שיש בעולם, וכבר נאמר בספר תהילים "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" (תהילים קי"ט, ע"ב).

הטעם שאפילו קיום מצוה אחת היא דבר כה גדול, הוא משום שמצוה היא דבר רוחני, ולדבר רוחני אין גבול. למרות שאת המצוה אנו מקיימים על ידי פעולה גשמית, מכל מקום היא פועלת גם ובעיקר בעולמות העליונים הרוחניים שאינם מוגבלים, והיא מביאה אור גדול ועצום לנשמה שלנו.

אנו לא רואים את אותה עוצמה ולא תמיד יכולים להרגיש את האור הגדול של המצוה, אך העניין של גודלה של מצוה אחת, השפעתה ותועלתה המרובה מבואר בהרבה מקומות.

במשנה במסכת קידושין (פרק א, משנה י) כתוב: "כל העושה מצוה אחת, מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ".

ובמסכת אבות (ד', י"א) אומרים חז"ל: "העושה מצוה אחת, קונה לו פרקליט אחד".

בגמרא במסכת סוטה (דף ג' ע"ב) נאמר: "כל העושה מצוה אחת בעולם הזה, מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא, שנאמר (ישעיהו נ"ח, ח') 'והלך לפניך צדקך'".

לאור האמור, וודאי שכל פעם שמזדמנת לפניך מצוה שאתה יכול לקיימה, אל תהסס מלקיימה. אין קץ לשכר ולתועלת הגדולה שתקבל מכך.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.