האם אישה מניקה צריכה לצום בתשעה באב?

האם אישה מניקה צריכה לצום בתשעה באב?

 

שאלה:

לגבי תשעה באב  אני נוטלת אנטיביוטיקה מסוג אוגמנטין שנאמר לי לקחת אותה פעמיים ביום אחרי אוכל

ולדאוג לשתות הרבה. מעבר לכך אני גם מניקה, כלומר יש חשיבות לצריכת המים שלי (למרות שהתינוקת

כן כבר החלה מוצקים לאחרונה). אשמח לדעת מה עלי לעשות ביום של הצום. תודה

 

תשובה:

שלום וברכה

קשה מאד לענות דרך המייל על השאלה, ולכן אני אכתוב את ההגדרות ותבדקי את עצמך האם את נכנסת

להגדרות ההלכתיות.

צום תשעה באב הוא מדרבנן אך הוא צום חמור יותר מכל שאר הצומות, מלבד יום כיפור שהוא מהתורה.

ולכן בצום זה גם עוברות ומניקות צמות, אך חולה גם שאין בו סכנה אינו צריך לצום, ההגדרה של חולה

הוא 'נפל למשכב' או 'חש בכל גופו', כלומר חולי שאדם לכן מרגיש חלש ונזקק לשכב, או שהוא מרגיש את החולי

בכל גופו, ולא משהו מקומי ככאב ראש, או כאב מקומי אחר.

מצד שני אצל עוברות ומניקות בצירוף נתונים של מגלובין נמוך ועוד, בהחלט ניתן להגדירם כחולות בהרבה מאד פעמים.

אולם במקרה שלך שאת לוקחת אנטיביוטיקה מסוג אוגמנטין שהוא ניתן לרוב לדלקת חזקה יותר מהרגיל,

ובמקרה כזה את מוגדרת כחולה, לפחות בימים שהדלקת עדיין פעילה, ביומים האחרונים של האנטיביוטיקה

שהוא ניתן רק למנע כדאי לשאול רופא האם אכן יש צורך באוכל ושתיה שהמנע יפעל כראוי, ובמקרה כזה ניתן להתיר

בכל מקרה שלא לצום..

אם כי בכל מקרה שאת מרגישה סחרחורת יש לשתות הרבה מים מיידית.

במקרה ואת מחליטה שאת מוגדרת כחולה, ע"פ ההלכה ראוי לצום מעט להשתתף עם כל עם ישראל,

אם את מרגישה שאת יכולה עד הבוקר טוב, ואם לא שעתיים ראשונות של הצום.

לגבי יום כיפור – במקרה ועדיין תהיה שאלה – כל קופות החולים מקיימות לפני הצום מוקדי תשובות שבהם עונים רבנים

בשילוב עם רופאים, כדאי גם לעשות בדיקות דם או להכין מסמכים רפואים זמינים, שאותם ניתן לשלוח

או להקריא לרב\רופא לפי הצורך.ברכה והצלחה

 

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א

האם בשבת לפני צום מותר לקחת כדורי 'קלי צום' וכדו' כדי להתכונן עבור הצום?

האם בשבת לפני צום מותר לקחת כדורי 'קליצום' וכדו' כדי להתכונן עבור הצום?
שאלה:
האם בשבת הקרובה מותר לקחת כדורי 'קליצום' וכדו' כדי להתכונן עבור הצום?
וכן האם עושים הבדלה במוצ"ש ליל ת"ב?
תודה רבה.
תשובה:
שלום וברכה
כדורי קלי צום או טיפות קלי צום יש לערב באוכל היום בערב שבת, ואז ניתן לקחת אותו לכל הדעות ללא חשש.
במוצאי שבת לא עושים הבדלה אלא אומרים ברוך המבדיל בין קודש לחול, ומברכים בורא מאורי האש על נר.
את ההבדלה עושים במוצאי תשעה באב ביום ראשון בלילה, עושים רק ברכת הגפן וברכת המבדיל בין קודש לחול.
ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א

האם חתן צם בל"ג בעומר?

שאלה

שלום רב,
בשעה טובה ובעזרת השם אני אמור לקדש אישה.
יום הקידושין יהיה ביום ל"ג בעומר החופה תהיה לאחר שקיעה בצאת ל"ג בעומר.
כידוע לי יום ל"ג בעומר הוא יום של שמחה ואין מקבלים בו תעניות.
שאלתי הראשונה היא: מהי החשיבות של תענית ואמירת תפילת מנחה של כיפור לחתן ביום חתונתו?
והשאלה השנייה היא: האם יש אסור לצום או לעשות כפרה או תענית מסוג כזה או אחר ביום חל בו ל"ג בעומר?

תודה מראש לרב על תשובתו
בברכה

עמית

 

תשובה

עמית שלום וברכה

הרבה מזל טוב, ויהי רצון שיהיה בשעה טובה.

 

בקשר לשאלה הראשונה מהו ענין התענית והוידוי ביום החופה:

שני טעמים מרכזים נאמרו במנהג שחתן מתענה ביום חופתו:

א. כיון שביום הנישואין מתכפר לחתן כל חטאיו, וניתנת לו אפשרות לפתוח דף חדש בחייו, מוטל עליו לחזור בתשובה ולתקן את הדברים הנצרכים תיקון, ובכך יוכל לנצל יום גדול וקדוש זה כראוי, ולכן אנחנו מתענים ומתוודים כפי שאנחנו עושים ביום כיפור, והעיקר הוא הקבלה בלב למצוא דרך כיצד להתחיל לבצע שינוי ולו קטן, בדברים שכל אחד מרגיש בעצמו שראוי שהוא ישתפר בהם.

ב. כיון שהחתן צריך להגיע ליום זה מוכן ועירני, חששו שאם החתן יגיע לחופה לאחר סעודות חגיגיות… הוא יגיע לחופה שיכור והקידושין לא יהיו קידושין. ואף אם יגיע לאחר ארוחה דשנה… לא יוכל לנצל יום זה כראוי.

 

בקרב בני אשכנז מוסכם שהדבר התקבל כמנהג, וראוי לנהוג כך, אולם אם החתן חלש ומרגיש שלא יתפקד כראוי במוצאי הצום במהלך החתונה ובלילה שאחריו, עדיף שיאכל ולא יתענה.

בקרב בני ספרד הדבר מוזכר בחשובי הפוסקים הספרדים כדוגמת הבן איש חי, וקהילות רבות בעדות המזרח נוהגים להתענות. אולם יש רבים ובראשם הראשל"צ הגר"ע יוסף זצוק"ל שסברו שהספרדים לא קיבלו זאת כמנהג, והוא רק ענין טוב, ובימינו לרוב האנשים עדיף שלא לצום, ובמקום זאת עדיף שהחתן יסדר את כל עניני החתונה לפני יום זה, ויקדיש את היום לתורה ותפילה, ואם הוא יכול בחלק משעות היום להתענות תענית דיבור קדוש יאמר לו.

בכל אופן לכל הדעות ולכל העדות אין לשתות ביום זה שום משקה משכר, ויש לאכול מאכלים קלילים שאינם מכבידים, ובכמות סבירה. וכן ראוי להתוודות במנחה לפני החתונה.

אפשר גם להתענות ביום שני שלפני ל"ג בעומר, [ואז צריך לקבל את התענית בתנאי במנחה ביום ראשון, ויתנה שאם ירגיש חלש יאמר פרק תהילים ואז יוכל לאכול], ולקבוע יום זה לתשובה ולכפרה, וביום החתונה לאכול בצורה מינימלית וקלילה, וכן יתוודה שוב ביום קדוש זה.

 

בקשר לשאלה השניה:

תענית זו דוחה את ל"ג בעומר, וכן מותר להתוודות בל"ג בעומר ביום החופה.

 

תזכו להקים בית נאמן בישראל ולראות בני ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א

 

 

נ.ב. אני מצרף שני מקורות קלילים, שתוכל לעיין בהם ולמוד קצת על יום מיוחד זה:

קיצור שולחן ערוך סימן קמ"ו

סעיף א'

נוהגין שהחתן והכלה מתענין ביום חופתן, מפני שבאותו יום מוחלין להם עונותיהם ואומרים בתפלת המנחה עננו כמו בשאר תענית. נוהגין במדינות אלו שאין מתענין אלא עד לאחר החופה, ואם נתאחרה החופה בלילה אזי לאחר צאת הכוכבים יכולים לאכול איזה דבר ובלבד שלא ישתו משקה המשכרת.

סעיף ב'

בראש חדש ובאסרו חג דשבועות ובחמשה עשר באב ובחמשה אשר בשבט וכן בחנוכה ובשושן פורים אין מתענין, אבל בניסן אפילו בראש חדש ניסן מתענין, וכן בל"ג בעומר ובימים שבין ראש חדש סיון לשבועות ובימים שבין יום הכפורים לסוכות מתענין.

סעיף ג'

בימים שאין מתענין צריכין ליזהר שלא לרדוף אחר מותרות מאכל ומשתה, ומכל שכן שיזהרו מאד במשקה המשכרת (כי יש אומרים טעם התענית משום דחיישינן שמא ישתכרו ולא תהא דעתם מיושבת).

סעיף ד'

צריכין החתן והכלה להתקדש עצמן במאד מאד בהכנסם לחופה, ויעשו תשובה ביום ההוא ויפשפשו במעשיהם מיום הולדם עד היום הזה, ויתודו ויבקשו מחילה וסליחה וכפרה מהשם יתברך, ויהיו מודים ועוזבים, ויתחרטו חרטה גמורה בשברון לב ויעשו הסכמה חזקה מהיום והלאה לעבוד את ה' באמת ובתמים ולהיותם קדושים וטהורים, ואחר כך יכנסו לחופה ויתפללו שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינה ביניהם, וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה איש ואשה שכינה ביניהם. ונוהגין שאומרים הוידוי בתפלת מנחה כמו בערב יום הכפורים.

 

ילקוט יוסף שובע שמחות א הערות פרק ג' – הנהגות החתן ביום החופה

הנה מנהג זה של תענית חתן ביום חתונתו, יסודתו בהררי קודש, ונאמרו בזה ז' טעמים:

א. בשו"ת מהר"י ברונא (סימן צג) כתב, שטעם המנהג, שמא ישתכר, או שלא יאמרו שהיה שיכור, ושיראה את מי הוא מקדש.

ב. וכתב עוד טעם: בינקותי אמרתי הטעם, משום דאמרינן בגמ' דמלך נידון בכל יום, וחתן דומה למלך, והואיל ויומא דדינא הוא לגביה בעי מתענה כמו ביום הכפורים. ומהאי טעמא הרי יש שמתענים בראש השנה, לפי שיום הדין הוא. אלא דליתא להאי טעמא, דאם כן יתענה עד צאת הכוכבים.

ג. ועוד כתב: ועוד שמעתי לפי מאי דאמרינן בגמ', המתעלה לגדולה עונותיו נמחלין. וכיון דעולה לגדולה אולי יגרום החטא ויתבטל, ומקבל עליו תשובה וצערא בעלמא, עד שמסיים חופתו והדר אכיל. [וכן אמרו ביבמות (סג) הנושא אשה מוחלין לו על כל עונותיו. וכן אמרו בירושלמי פרק ג' דבכורים].

ד. ועוד כתב: ועוד אמרתי בימי חרפי הטעם שאמרו בגמרא, דליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא. ואם כך נגזרה הגזרה שתפול בו פורענות לפיכך מתענה לבטל הפורענות. ע"כ.

ה. והרוקח (סימן שנו) כתב בשם האגודה, שהתענית היא עד לאחר ברכת האירוסין ושבע הברכות, מפני שהמצוה חביבה עליהם, כדרך שעושים חסידים ראשונים, שהתענו על מצוה חביבה, כלולב ומצה. ועיין עוד בגליוני הש"ס פסחים קח.

ו. ועוד טעם, דכשם שבני ישראל התענו ביום מתן תורה, ממילא גם החתן מתענה, שהרי כל מנהגי חתן וכלה למדים ממתן תורה. [תשב"ץ קטן אות תסה].

ז. ויתכן עוד, כי הרי נודע מה שמבואר בזוה"ק (פר' פנחס דף ריט ע"ב) שנשמות הקרובים מגיעות לחופה, וכדי שלא יתביישו בראותם את הצאצא שלהם מלא בעבירות, לכן מוחלין לחתן על כל עוונותיו שלא יתביישו ויצטערו בו קרוביו. שהרי עיקר ירידתם לבוא לחופה הוא מדכתיב ישמח ישראל בעושיו, ואם ח"ו בניהם אינן כדבעי אם כן הוריו יצטערו. [נטעי גבריאל].

 

ומרן אאמו"ר שליט"א ממליץ לתלמידי ישיבתינו "חזון עובדיה" שהחתן יסדיר את כל עניני החתונה עד יום קודם לחופה, וביום החופה יוכל לישב וללמוד בהתמדה [או לקרוא תהלים כשאינו יכול להתרכז בלימודו, ראה להלן הערה יג] עם תענית דיבור, שמעלת התענית דיבור גדולה, כנודע. [וראה בילקוט יוסף על הלכות השכמת הבוקר (מהדורת תשס"ד, סימן א', מה שכתבנו באורך בענין תענית דיבור). ע"ש]. וגם הגה"ק רבי דוב מקרשאנוב במכתב ילקוט אגרות קודש כתב, שיום אחד בלא דברים בטלים נחשב יותר מתענית. והובאו דבריו בספר נטעי גבריאל (עמוד לה).

זמני צום עשרה בטבת

זמני צום עשרה בטבת שנת תשפ"א 2020

 

הצום מתחיל עם עלות השחר, ומסתיים בצאת הכוכבים.

במהלך כל היום אסור לאכול ולשתות.

ראוי גם להימנע מטיולים או פעילות חווייתית ביום זה.

אבל לא נוהגים מנהגי אבלות נוספים כמו בתשעה באב, ולכן מותר לשבת על כסא רגיל, מותר להתרחץ ועוד.

ילדים אינם צריכים לצום בצום זה בכלל, והחיוב לצום הנו רק מגיל 12 לבנות ומגיל 13 לבנים.

נשים מעורבות, אנשים הסובלים ממחלה, מי שאינו חש בטוב ועוד, ישאלו רב פוסק הלכות אם הם צריכים לצום או לא.

כך גם לגבי יולדת בחודש שאחרי הלידה, ונשים מניקות.

 

 

להלן זמני צום עשרה בטבת:

יום שישי י' בטבת תשפ"א • 25/12/2020 • בברכת צום קל

 

הצום מתחיל עם עלות השחר, ומסתיים בצאת הכוכבים.

במהלך היום אסור לאכול ולשתות.

ראוי גם להימנע מטיולים או פעילות חווייתית ביום זה.

למה צמים לפני פורים?

יעקב לוסטיג

חכמנו זיכרונם לברכה קבעו כי יום לפני פורים, יצומו כל עם ישראל, וצום זה נקרא 'תענית אסתר'.

הצום הוא בי"ג באדר, כך שגם תושבי ירושלים וערים אחרות שבהן חוגגים את יום הפורים בט"ו באדר, מקיימים את התענית ביום י"ג, שהוא ערב פורים בכל המקומות האחרים. ביום י"ד באדר אסור לצום, אפילו למי שמתגורר במקום שבו חוגגים את הפורים רק למחרת.

זמן התענית הוא מעלות השחר של י"ג באדר, ועד צאת הכוכבים. בלילה שלפני התענית מותר לאכול ולשתות כרגיל, אך מי שכבר שכב לישון 'שינה של קבע', כלומר תכנן לישון את שנת הלילה שלו במלואה, והתעורר לפני עלות השחר – אסור לו לאכול כי הוא כבר קיבל על עצמו תענית בזמן שהלך לישון.

עם זאת, מי שהתכוון מראש לקום לפני עלות השחר, כדי לאכול ולשתות לפני הצום – יכול לעשות זאת ללא חשש, ובלבד שהתכוון לעשות זאת לפני שנשכב לישון.

בשונה משאר הצומות, בתענית אסתר מותר לשמוע מוזיקה, להתקלח, להסתפר ואפילו לעשות מסיבה לילדים שאינם חייבים בתענית. זאת, משום שתענית אסתר מוגדרת 'תענית של שמחה'.

ולמה אנחנו צמים בתענית אסתר? זכר לצום שצמו כל בני ישראל, על פי הוראתה של אסתר המלכה, בעת שנגזרה עליהם הגזרה הקשה, כשביקש המן הרשע להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים במלכות אחשוורוש.

כתבו חכמנו הראשונים, שהסיבה שבגינה אנחנו צמים ביום זה, היא כדי שנזכור שכשעם ישראל נמצא בצרה, והוא צם ושב בתשובה לאבינו שבשמים – הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ומבטל את כל הגזרות הקשות.

המנהג הוא להמשיך את הצום אל תוך הלילה, ולשבור אותו רק אחר תפילת ערבית וקריאת המגילה בליל הפורים, במקומות בהם מקיימים את יום הפורים בי"ד באדר. עם זאת, מי שקשה עליו להמשיך את הצום, יכול לאכול ולשתות עם רדת הליל, לאחר צאת הכוכבים, ורק לאחר מכן להתפלל ערבית ולשמוע את קריאת המגילה.

אנשים הסובלים ממחלה כלשהי, או תלויים בתרופות אנטיביוטיות או כרוניות, פטורים מלצום בתענית אסתר. כך גם נשים הרות ומניקות, וכל מי שהרופאים הורו לו שלא לצום.

נולדתי בעשרה בטבת בבוקר, אני צריכה לצום באותו יום?

נולדתי בעשרה בטבת בבוקר, אני צריכה לצום באותו יום?

שאלה

רציתי לשאול עוד מעט יש לי בת מצווה ואני נולדתי בעשרה בטבת בבוקר

אני צריכה לצום באותו היום?

 

תשובה

שלום וברכה

הרבה מזל טוב לרגל הבת מצוה, הרגע הנעלה שבו את לוקחת אחריות על עצמך,

ומתחילה לצמוח ולפרוח בעזרת המצות שהאלוקים נתן לנו כדי שנעלה ונתעלה.

כולנו תפילה שעד היום הגדול שלך נזכה לשיבת ציון ובנין בית המקדש, ועשרה

בטבת יהפך למועד ושמחה, ותזכי להתחיל את חייך הבוגרים במצות יום החג

והשמחה על הגאולה.

עם שקיעת החמה בלילה שלפני עשרה בטבת, על פי ההלכה את גדולה, ומתחייבת

במצוות, ונוהגת בכל דבר כגדולה, למרות שנולדת בבוקר.

אם ח"ו עד אז לא יבנה בית המקדש, בהעדר בעיה רפואית או חולשה מיוחדת יש

לצום בצום זה, אציין שבגילך לעיתים יש חולשה או קושי מיוחד לצום, ואז באופן כללי

אפשר להקל בכלל הצומות מלבד תשעה באב ויום הכיפורים, במקרה כזה יש לאכול

ולשתות מה שנצרך לקיום הגוף, ולהמנע ממתקים או מאכלים מיוחדים בצום.

עצם העובדה שאחד המצוות הראשונות שעמהם תתחילי את חייך הוא האבלות על

ירושלים, הוא סיבה שבעזרת השם תזכי לראות בנחמת ציון ובנית ירושלים במהרה בימינו.

הרבה מזל טוב

 

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א

 

נ.ב. טיפ קטן לקראת הצום, החולשה בצום ע"פ רוב הוא מאיבוד נוזלים ולא מחוסר באכילה,

מומלץ מאד ב24 שעות לפני הצום לשתות כל שעה כוס מים, בכך הגוף ספוג בנוזלים,

וכמובן לא לעשות פעילות ספוטרטיבית או שהייה בשמש וכדומה הגורמים לאיבוד נוזלים מוגבר.

תשעה באב במוצאי שבת

 

יעקב לוסטיג

 

השנה, שנת תשע"ו, חל תשעה באב בשבת קודש (13.8.2016). בשבת אסור לצום, ולכן אנחנו דוחים את הצום ליום ראשון (14.8.2016). אם נדייק יותר: הצום נדחה למוצאי שבת.

עם זאת, את הצום אנחנו מכניסים בפועל עוד לפני צאת השבת, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מתי מתחלף היום ולכן אנחנו מתחילים את הצום קצת לפני שקיעת החמה, בזמן שאת השבת אנחנו מוציאים רק אחרי צאת הכוכבים.

איך עושים את זה בפועל? פשוט מאוד!

זמן קצר לפני שקיעת החמה, (לחץ כאן לצפיה בזמני שקיעת החמה ברחבי הארץ) אנחנו מפסיקים לאכול ולשתות. כשעברו 20 דקות משקיעת החמה, מתחיל איסור הרחיצה בלבד! ונזהרים ברחיצת הידים  רק עד סוף האצבעות,  עם זאת, אנחנו לא חולצים את נעלי העור, לא יושבים על הקרקע ולא עושים שום מעשה של אבלות בפועל, עד לאחר צאת השבת (לחץ כאן לצפייה בזמני צאת השבת).

עם צאת השבת אנחנו אומרים "ברוך המבדיל בין קודש לחול", חולצים את הנעליים ועוברים לשבת על הקרקע. מי שיכול יוצא כמובן לבית הכנסת כדי לשמוע את מגילת 'איכה', וכדי לומר את הקינות.

את הצום אנחנו ממשיכים עד למחרת אחרי צאת הכוכבים (לחץ כאן לצפיה בלוח זמני צאת הצום ברחבי הארץ).

שימו לב: בשנים רגילות, בהן תשעה באב חל באמצע השבוע, אוכלים את הסעודה המפסקת – הארוחה האחרונה שלפני הצום – עם תנאי מסויימים, כמו איסור לאכול יותר מתבשיל אחד, מנהג לאכול ביצים קשות או מאכל עגול אחר, לשבת על הקרקע ולא לאכול בחבורה גדולה.

אבל השנה, בגלל שהסעודה המפסקת היא בעצם סעודה שלישית של שבת קודש, אנחנו לא נוהגים שום מנהגי אבלות, אוכלים מה שרוצים ושותים משקאות טעימים ושמשובחים. כל עוד לא שקעה החמה מתנהגים כמו בשבת רגילה, אם כי יש להיזהר שלא לערוך חגיגה המונית, ולא לצאת בריקודים ובמחולות.

כדאי ומומלץ להימנע מאכילת מאכלים מלוחים או כבדים מדי לפני הצום, כדי שלא להגביר את הצמא או להכביד על הגוף במהלך הצום עצמו. כמו"כ מומלץ להרבות בשתיה בימים שלפני תשעה באב, ובפרט במהלך השבת, ולא להסתמך על שתייה מרובה רגע לפני כניסת הצום, כי שתיה מרובה בבת אחת אינה נספגת היטב בגוף, לעומת שתייה מוגברת במשך יממה או שתיים, שנספגת טוב יותר ושתסייע לכם לעבור את הצום בקלות רבה יותר.

"וכל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה".

מותר לצחצח שיניים בצום?

משה ויטמן

האם מותר להתרחץ בצום?
בכל הצומות מלבד יום כיפור ותשעה באב, לא קבעו חכמים את היום כהימנעות גם מרחצה ולכן אין כל בעיה להתרחץ בצום.

האם מותר לצחצח שיניים?
עדיף להימנע מכל הכנסת מאכל או משקה לתוך הפה גם אם אינך בולע אותו, זאת מתוך חשש שמא חלק מהמים כן ייבלעו בגרונך. לכן יש להימנע מצחצוח שיניים בצומות אלא אם מדובר על אדם המצטער מחמת כך מאוד, שיכול לצחצח שיניים אך ייזהר שלא תיבלע אף לא טיפת מים אחת בתוך פיו.

האם מותר ללכת לבריכה ביום י"ז בתמוז?
בעניין שחיה בבריכה יש להבדיל בין אדם שהשחייה תאלץ אותו להפסיק לצום לבין אדם שיוכל להמשיך לצום. אם בעקבות השחייה לא יוכל לצום – אסור לו ללכת לבריכה, אבל אם יוכל להמשיך לצום – נהוג שלא ללכת לבריכה אך אין זה איסור גמור.

האם מותר לבלוע תרופות?
חולים הנדרשים לבלוע גלולות, יכולים בהחלט לבלוע את התרופות בצום, אך עדיף לעשות זאת ככל האפשר ללא מים. אם הדבר אינו אפשרי, יש לעשות שאלת חכם.

אם יש לי כאב ראש האם אני פטור מהצום?
יש להבדיל בין כאב ראש הנובע מחמת הצום לכאב ראש הנובע מחמת חולי. החולה פטור מהצומות הקלים וגם מתשעה באב, אך הבריא שכואב לו הראש מחמת הצום אינו פטור מהצום אף אם בשל כך הוא נאלץ להנמיך פעילות ולשכב במיטה. יוצא מן הכלל, אדם שמחמת הצום הוא יכול לחלות שהוא פטור מן הצום.

ממתי צמים ועד מתי?
מלבד יום כיפור ותשעה באב, שאר הצומות אינם תקפים בלילה אלא רק בשעות היום. שעות היום העל פי ההלכה הן השעות שבין עלות השחר בתחילת הבוקר ועד לצאת הכוכבים בתחילת הלילה.  השעה המדויקת,  לצום י"ז בתמוז תשע"ד – כניסת הצום – 3:56 יציאת הצום 20:11 . נדגיש, כי שקיעת החמה אינה מספיקה כדי להוציא את צום ויש לחכות עד לצאת הכוכבים (כרבע שעה אחר כך).

האם מותר לעסוק בענייני חול ביום צום?
מותר לעסוק בכל ענייני החולין – עבודה, עבודות בית, קניות וכדומה במהלך צומות.

האם מותר לשמוע מוזיקה בצום?
מן הראוי למעט בשמיעת מוזיקה ובכלל בתעסוקות משמחות… בכל זאת זהו יום אבל, אבל איסור מפורש אין.

מתי יש מצווה לאכול!

"מחר התור לבדיקה", הזכיר אבא לבן העשר, "זוכר שעליך להיות בצום כמו שהסבירו לך. נכון?"
"כן, אבא. זוכר מצויין. מהיום בשעה אחת אני לא מכניס לפה שלי שום דבר".
"אז היום בצהריים אבקש מאמא שתכין לך משהו טעים. לפחות תאכל טוב שלא תהיה רעב אחר כך וחלש".
"תודה, אבא. זה רעיון מוצלח".

הבדיקה הזו, כבר נקבעה לפני זמן רב, בגלל בעיה מסויימת ממנה הוא סובל. לא מדובר במשהו פולשני, רק רנטגן ותו לא, אבל הבדיקה דורשת להיות בצום עשרים וארבע שעות וזה קצת קשה.
לא לשתות בבוקר את הקפה המרענן, לא לטעום שום דבר עד אחד בצהריים אז תתבצע הבדיקה.
בצהרים, כשאבא חוזר הביתה מן העבודה, הוא מחליט להפתיע את הילד שלו. קונה לו המבורגר טעים וטוב, בדיוק כזה שהוא אוהב, עם הרבה צ'יפס ורוטב. שישבע. שיאכל. עוד מעט יתחיל הצום. חשוב שיהיה לו כח להחזיק מעמד ולא להחלש פתאום.
אבא מסור, בלי ספק.

כך בדיוק מתייחס אלינו בורא עולם, זו הגישה האוהבת. הוא נתן לנו את יום הכיפורים יום של צום. ביום הזה נעשה "אוברול" כללי, נבחן את עצמינו, וימחקו לנו העבירות, כולנו מוזמנים להתחיל אז דף חדש. התורה מצווה אותנו לא לאכול שום דבר, לא לטעום, לא לשתות, עשרים וארבע שעות של צום מוחלט.
כדי שלא נחלש, ולא יכביד עלינו הצום, אומרת התורה לאכול לפני כן ככל האפשר. חובה לאכול, וזו מצווה: עשו זאת משך כל היום שלפני, כך תגיעו ליום כיפור שבעים לחלוטין בלי שום קושי. יש המקפידים ליטול ידיים פעמיים לארוחה, פעם אחת בצהרי היום, ופעם ממש לפני שיום כיפור מתחיל.

וישנם סיבות נוספות לאכילה לפני הצום:
בכל שבת וחג אוכלים סעודה חגיגית, יושבים על יד שולחן ערוך מלא בכל טוב. כך מכבדים את השבת, כך שמחים עם כל חג שבא, זו הדרך להודות לבורא עולם על הזמנים הטובים שקבלנו במתנה. גם יום כיפור הוא יום חג, שאינו נופל מכל חגי השנה, מה לעשות שאת היום הזה אי אפשר לכבד במאכלים טובים ובשתיה?

אמרו לנו החכמים, אכלו ביום שלפניו. לא תוכלו לעשות זאת ביום הצום, השלימו את החסר לפני כן.
חוץ מהכל, אנחנו כל כך שמחים שכבר הגיע יום כיפור! סוף סוף נוכל להפטר מעודף המעשים הלא טובים שדבקו בנו, סוף סוף נרגיש נקיים לגמרי, ללא צלקות ונקיפות מצפון. נהיה קרובים אל ה' כמו מלאכים, נבקש ממנו סליחה ונתחרט באמת על מה שהיה עד היום. נבטיח לו ולנו להיות טובים יותר, ונשתדל לעשות את מה שהוא רוצה. באמת. התחושה הטובה הזאת ממלאה אותנו שמחה, אנחנו בהחלט רוצים "לחגוג" את המאורע בסעודה טובה. אז לפני שהיום הגדול מגיע, ביום שלפני הלילה, נרבה לאכול ולשתות ונודה לבורא עולם על ההזדמנות שנתן לנו גם הפעם הזאת.