מהו הערך של מטבעות פדיון הבן?

שלום רב,

ברצוני לדעת בבקשה כמה נהוג לשלם בכסף לכהן על מצוות פדיון הבן לערך המטבעות…

תודה מראש

 

 
שלום וברכה

המון מזל על לידת הבן הבכור

מצות פדיון הבן היא מצוה יחסית נדירה וזכות עצומה לתינוק.

ערך המטבעות הוא 100 גרם כסף טהור, שערו נקבע לפי שער כסף טהור

בבורסה, בתוספת אחוז תיווך המקובל לשלם לסוחר.

לאחרונה חלים שינוים חדים בשער הכסף, וכדאי להתעדכן בסמוך לפדיון.

המקום המוסמך והמדויק ביותר להתעדכן בשער הכסף ההלכתי הוא קו המידע

של בית המדרש להתיישבות בהלכה שמספרו 02-6488888

יש אתר https://www.keter.org.il/ שבו יש מידע המתעדכן, אך אין לי מושג מי

עורך שם את החישוב, ועד כמה הוא מוסמך.

למרות שע"פ ההלכה ניתן לקנות לשלם בכסף מזומן יש עדיפות להביא מטבעות

כסף טהור, שאותם ניתן לרכוש ע"פ רוב מהכהן [אם הוא כהן מוכר שרגילים לפדות

אצלו], או בחנות תשמישי קדושה.

 

ושוב הרבה מזל טוב

יהי רצון שתזכו לגדל את בנכם לתורה חופה ומעשים טובים

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א

דחיית פדיון הבן

דחיית טקס פדיון הבן

השאלה:

מכאן שתאריך הפדיון יוצא בשבת קודש האם צריך לבצע פדיון הבן במוצ"ש או שניתן לדחות את הטקס ליום ראשון?

 

הרב של האינטרנט עונה:

שלום רב

כאשר חל תאריך פדיון הבן בשבת, לכתחילה יש לערוך את הפדיון כבר במוצאי שבת, משום "זריזין מקדימין למצוות" אולם אם לא יהיה אפשרות לערוך את הפדיון רק בשעה מאוחרת, ומחמת כן ציבור המוזמנים לא יוכל כל כך להגיע ויהיה ניכר חסרונו, יש להקל ולערוך את הפדיון למחרת ברוב עם, אולם אין לאחר זאת מעבר ליום ראשון.

מזל טוב

אם גם לך יש שאלה תוכל ללחוץ כאן ו'הרב של האינטרנט' ישמח לענות לך!

אחי, את הילד כבר פדית?

אחת המצוות הראשונות בתורה, היא מצוות 'פדיון הבן', במסגרתה אנו מצווים לפדות את הבן הבכור שלנו, ולתת תמורתו כסף לכהן.

בתקופה שלפני מתן תורה, כשמישהו היה רוצה להקריב קרבן לה', הוא היה לוקח את הבהמה, בונה 'במה' – מזבח בחצר ביתו או בכל מקום אחר, ומחפש בכור שיקריב עבורו את הקרבן. אלו היו הכללים, רק הבכורים מקריבים קרבן לה'.

ארבעים יום אחרי מתן תורה חטאו בני ישראל בחטא חמור מאוד. הם עבדו עבודה זרה, והשתחוו ל'עגל הזהב' שיצרו בעצמם. כמעט כולם לקחו חלק בחטא החמור הזה, מכל השבטים ובכל הגילאים. רק בני שבט לוי לא השתתפו באירוע החמור, ולא נטלו חלק בעבודה הזרה.

לאחר שהקדוש ברוך הוא העניש את בני ישראל על חטאם החמור, הוא ציווה שמהיום ואילך לא הבכורים יהיו אלו שיעבדו את עבודת הקרבנות לפניו, אלא רק הכהנים, בני שבט לוי יקריבו את הקרבנות, ויתר בני שבט לוי יעסקו בעבודה הסובבת את הקרבנות, הם ישמרו על המשכן ועל המקדש, הם ינגנו בכלי נגינה בזמן הקרבת הקרבנות ועוד.

אבל הבכורים עדיין נחשבים כמוקדשים לעבודת הקורבנות, ולכן צריך לפדות אותם. מול כל בכור שיצא מעבודת הקרבנות הוצב לוי כנגדו, אבל מספר הבכורים של כל השבטים היה גבוה יותר ממספרם של הלווים, ועל כן ציווה ה', שהבכורים הנותרים ישלמו כסף לבני שבט לוי ו'יפדו' את עצמם.

עוד ציווה ה' את בני ישראל: מעתה ואילך כל ילד בכור שנולד, אביו חייב לפדות אותו ולשלם לכהן כסף תמורתו.

מי חייב בפדיון?

מצוות הפדיון מוטלת בראש ובראשונה על אביו של הילד. אם האבא מת או שאינו רוצה לפדות את בנו, יכולה האם יחד עם בית הדין לפדות את הילד. במקרה שאיש לא פדה אותו, יכול הילד לפדות את עצמו לכשיגדל, ואף חייב לעשות זאת.

בכור שאינו יודע אם הוריו פדו אותו כשהיה קטן, חייב לפדות את עצמו ולתת כסף לכהן.

בכל הקשור למצוות פדיון הבן כשאנחנו אומרים 'בכור', אנחנו מתכוונים לבכור לאמו. כלומר ילד ראשון לכל אשה. כך למשל אדם שנשא אשה וילדה לו שני בנים, חייב לפדות רק את הראשון. אם אחר כך התגרש או התאלמן ונשא אשה אחרת, וילדה לו בן, חייב לפדות גם אותו.

לעומת זאת, אדם שנשא אשה שכבר ילדה בעבר, וילדה לו ילד – למרות שהילד בכור לאביו, אין צורך לפדות אותו מאחר ואינו בכור לאמו.

גם ילד ראשון לאמו לא תמיד חייב בפדיון. ילד שנולד בניתוח קיסרי למשל אינו חייב בפדיון. כך גם ילד שנולד לאחר שלאמו היתה הפלה, אינו חייב בפדיון, אך במקרה כזה יש להתייעץ עם רב פוסק הלכות לפני שמקבלים החלטה, מכיון שלא כל הפלה פוטרת מפדיון.

ילד שאביו כהן, או לוי, אינו חייב בפדיון. כך גם ילד שאמו 'בת כהן' או 'בת לוי' אינו חייב בפדיון.

מצוות הפדיון לא נאמרה על בנות בכלל, אלא רק על בנים בכורים. בת ראשונה אינה צריכה פדיון, וגם הבנים הנולדים אחריה אינם צריכים פדיון.

את הפדיון עצמו צריך לעשות בגיל חודש ימים. אך אם לא נעשה הפדיון בגיל חודש, עושים אותו גם לאחר מכן, ואפילו אדם בגיל תשעים ויותר, יכול ואף חייב לפדות את עצמו אם הוריו לא פדו אותו כשהיה תינוק.

איך סופרים את הימים כדי לדעת מתי עושים את הפדיון בפועל?

תינוק שנולד לדוגמה ביום שלישי בשבוע, אנחנו ממתינים ארבעה שבועות, ולאחר מכן יומיים נוספים, ועורכים את הפדיון ביום חמישי.

כמה כסף צריך לתת לכהן?

התורה ציוותה עלינו לפדות את הילדים הצריכים פדיון בחמישה סלעים של כסף. קיימות דעות שונות בהלכה לגבי ערכם של חמישה שקלי כסף בעת הנוכחית, ונפוץ המנהג לקבוע כל 'שקל כסף', במשקל של 20 גרם כסף. המחיר שלהם משתנה מעת לעת בהתאם למחירה של מתכת הכסף.

בתרגום לכסף ישראלי – ערכם של חמישה שקלי כסף בתקופה הזו הוא בסביבות 200 שקלים.

אם לא משיגים מטבעות מכסף אמיתי אפשר לתת לכהן גם כסף ישראלי, דולרים או כל דבר השווה ערך לחמישה שקלי כסף או יותר, אך אין לתת לו קרקעות או בתים בשווי זה.

איך בוחרים את הכהן?

בעיקרון ההלכה אינה מבדילה בין הכהנים, וכל כהן בכל גיל יכול לפדות את הילד. עם זאת, אנו חוששים שאולי לא כל מי שמוחזק בידינו ככהן הוא אכן כהן, ולכן מצווה להדר ולחפש כהנים מיוחסים, ממשפחות חשובות של כהנים שידוע לכל שאין מי שיפקפק בשאלה אם הם כהנים או לא. מומלץ לברר את הנושא עם רב פוסק הלכות לפני שמבצעים בפועל את מצוות פדיון הבן.

חייבים לעשות מסיבה?

פדיון הבן אפשר לעשות גם בלי מסיבה גדולה, וללא נוכחים בכלל. אפילו התינוק עצמו לא חייב להיות במעמד הפדיון, ומספיק שאבי הילד יפגש עם הכהן, ויתן לו את כסף הפדיון.

עם זאת, נהגו לערוך סעודה של מצווה לכבוד מצוות הפדיון, וחכמי הקבלה שיבחו מאוד את סעודת פדיון הבן, ואמרו שמי שאוכל מסעודת הפדיון הדבר נחשב לו כאילו התענה 84 תעניות. כמו כן נהגו להביא את התינוק למעמד כשהוא בבגד חגיגי במיוחד, על גבי מגש של כסף עם מזרן חגיגי ומעוטר. כמו"כ נהוג שהנשים מניחות את התכשיטים שלהן סביב התינוק, כדי להראות את חביבות המצווה בעיניהן.

מתי הזמן המתאים לפדות את הילד?

בשונה מברית מילה, פדיון הבן אסור לעשות בשבת, ובמקרה בו הילד נהיה בן שלושים יום בשבת, יש לערוך את הפדיון במוצאי השבת.

הבדל נוסף בין פדיון הבן לבין ברית המילה הוא שברית מילה אסור לעשות בלילה, או אחרי שקיעת החמה, ופדיון הבן מותר לעשות בין ביום ובין בלילה.

איך עושים את זה בפועל?

סדר פדיון הבן:

לוקח הכהן את הילד וישאל לאביו:

בִּנְךָ זֶה בְּכוֹר הוּא?

ויענה – כֵּן!

ואומר לו הכהן: בְּמַאי בָּעִית טַפֵי בְּבִנְךָ בְכוֹרֶךָ אוֹ בַּחֲמִשָּׁה סְלָעִים דִּמְחַיַּבְתְּ לִפְדּוֹת בָּהֶן?

ועונה האב: בִּבְנִי בְכוֹרִי!

ואחר כך ישאל הכהן לאם הילד :בְנֵךְ זֶה בְּכוֹר. שֶׁמֶּא יָלַדְתְּ בֵּן אַחֵר לְפָנָיו אוֹ שֶׁמֶּא הִפַּלְתְּ?

והיא עונה – זֶה בְּנִי בְכוֹרִי לֹא יָלַדְתִּי וְלֹא הִפַּלְתִּי לְפָנָיו!

אחר כך יאמר הכהן:

זֶה הַבֵּן בְּכוֹר הוּא, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא צִוָּה לִפְדוֹתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יח, טז) וּפְדוּיָו מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה בְּעֶרְכְּךָ כֶּסֶף חֲמֵשֶׁת שְׁקָלִים בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ. עֶשְֹרִים גֵּרָה הוּא:

כְּשֶׁהָיִיתָ בִּמְעֵי אִמֶּךָ הָיִיתָ בִּרְשׁוּת אָבִיךָ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבִרְשׁוּת אָבִיךָ וְאִמֶּךָ. עַכְשָׁיו אַתָּה בִּרְשׁוּתִי שֶׁאֲנִי כֹהֵן וְאָבִיךָ וְאִמֶּךָ מְבַקְּשִׁים לִפְדּוֹתְךָ שֶׁאַתָּה בְּכוֹר מְקֻדָּשׁ, שֶׁכֵּן כָּתוּב (שמות יג, א ב) וַיְדַבֵּר אַדֹּנָי  אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. קַדֶּשׁ לִי כָל בְּכוֹר פֶּטֶר כָּל רֶחֶם בִּבְנֵי יִשְֹרָאֵל בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה. לִי הוּא.

אחר כך יטול האב את הכסף או שוה כסף בידו ויאמר: אֲנִי רוֹצֶה לִפְדּוֹתוֹ שֶׁכַּךְ כָּתוּב בַּתּוֹרָה (במדבר יח, טו) אַךְ פָּדֹה תִפְדֶּה אֵת בְּכוֹר הָאָדָם. וּפְדוּיָו מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה בְּעֶרְכְּךָ כֶּסֶף חֲמֵשֶׁת שְׁקָלִים בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ. עֶשְֹרִים גֵּרָה הוּא (שם טז):

לפני הברכה יאמר לשם יחוד זה ואחר כך יברך:

לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ, בִּדְחִילוּ וּרְחִימוּ, וּרְחִימוּ וּדְחִילוּ, לְיַחֲדָא שֵׁם יוֹ"ד קֵ"י בְּוָא"ו קֵ"י בְּיִחוּדָא שְׁלִים (יהוה) בְּשֵׁם כָּל יִשְֹרָאֵל. הִנֵּה אָנֹכִי בָּא לְקַיֵּם מִצְוַת עֲשֵֹה שֶׁל פִּדְיוֹן בְּכוֹר, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (שמות יג, יג) וְכֹל בְּכוֹר אָדָם בְּבָנֶיךָ תִּפְדֶּה. וּכְתִיב (במדבר יח, טז) וּפְדוּיָו מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה בְּעֶרְכְּךָ כֶּסֶף חֲמֵשֶׁת שְׁקָלִים בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ. עֶשְֹרִים גֵּרָה הוּא. וְיַעֲלֶה לְפָנֶיךָ כְּאִלּוּ קִיַּמְתִּיהָ בְּכָל פְּרָטֶיהָ וְדִקְדּוּקֶיהָ וְכַוָּנוֹתֶיהָ וְתַרְיַ"ג מִצְוֹת הַתְּלוּיוֹת בָּהּ וּלְתַקֵּן אֶת שָׁרְשָׁהּ בְּמָקוֹם עֶלְיוֹן. לַעֲשֹוֹת נַחַת רוּחַ לְיוֹצְרֵנוּ וְלַעֲשֹוֹת רְצוֹן בּוֹרְאֵנוּ. וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ. וּמַעֲשֵֹה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ. וּמַעֲשֵֹה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ:

בָּרוּךְ אַתָּה אַדֹּנָי , אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל פִּדְיוֹן הַבֵּן:

בָּרוּךְ אַתָּה אַדֹּנָי , אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁהֶחֱיָינוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה:

יתן לכהן ויאמר: זֶה פִּדְיוֹן בְּנִי בְכוֹרִי.

ויקבל הכהן את הכסף ואומר:

קִבַּלְתִּי מִמְּךָ חֲמִשָּׁה סְלָעִים אֵלּוּ בְּפִדְיוֹן בִּנְךָ זֶה. וַהֲרֵי הוּא פָּדוּי בָּהֶן כְּדַת מֹשֶׁה וְיִשְֹרָאֵל:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ אַדֹּנָי  אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, כְּשֵׁם שֶׁזָּכָה הַבֵּן הַזֶּה לַפִּדְיוֹן, כָּךְ יִזְכֶּה לַתּוֹרָה וְלַמִּצְוֹת וְלַחֻפָּה בְּחַיֵּי אָבִיו וּבְחַיֵּי אִמּוֹ, אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן.