כשהיתה הטלית מוכנה ניגשה המשלחת של הנשים אל הרב, והגישה לו את הטלית

כשהיתה הטלית מוכנה ניגשה המשלחת של הנשים אל הרב, והגישה לו את הטלית

 

התפילה היא אחת המתנות הנפלאות בהן חנן אותנו בורא עולם.

אומר ה'סבא מקלם' אין צורך להמתין לעולם הבא כדי להגיע לקרבת ה'.

אדם יכול להגיע לכך בעולם הזה השפל. ולא עוד, אלא שכאן הדבר נתון בידו.

ככל שיתאמץ יותר, כך יוכל להגיע לקרבה גבוהה יותר לבורא עולם. וכיצד,

על ידי התפילה. אמנם, אנו מביטים ומייחלים לעתיד, רוצים לעשות רצון ה'

כדי להגיע למדרגות רוחניות בעולם הנצחי, למדרגת "יושבים ועטרותיהם בראשיהם".

לא מכבר נסעתי עם יהודי יקר מאחד הישובים בסביבה. על פי חזותו ושיחו

ניתן להגדירו כבעל תשובה. אמר לי האיש, כבוד הרב, מה אני כבר מבקש

מהקב"ה, יהודי פשוט אני, חפצי הוא לעשות מה שביכולתי לפי הממדים שלי.

איני מהלך בגדולות. אני מבקש מהקב"ה שאוכל לסמן 'וי' על מה שבכוחי לעשות.

שעשיתי את המוטל עלי בימי חלדי עלי אדמות. זו שאיפתי.דברים נאים היוצאים מן

הלב. אך כאמור, בזמן התפילה האדם מתחבר לקב"ה ויכול להגיע לדרגת קירבה נפלאה.

 

השולחן ערוך כותב שאדם יכול להגיע בתפילה לדרגת רוח הקודש.

 

רבותינו אומרים ש'תפילה' מלשון 'פתילה'. מהי פתילה? לוקחים כמה חוטים,

שוזרים אותם יחד, וכך נוצרת פתילה. כך בתפילה, האדם מתחבר לקונו.

כתוב בגמרא, שאם האדם נמצא בדרום – יפנה לצפון. אך אין די בכך. כשכוון

לבו לירושלים, יכוין שנמצא בבית המקדש. לאחר מכן, כשחש שהוא בבית המקדש,

יכוין שנמצא בבית קדשי הקדשים. עתה נראה שהגיע לדרגה הגבוהה ביותר.

אבל, גם כשטיפס והגיע לדרגות אלו, ישנה דרגה גבוהה עוד יותר, שירגיש

שעומד לפני בורא עולם.

הכוזרי כותב, שאצל החסיד 'הלב של היום' הוא הזמן בו עומד הוא בתפילה לפני בורא עולם.

 

טליתו של בעל ה'טורי זהב' תעיד עליו שלא חשב בתפילתו מחשבות זרות.

 

ישנו ספור מרטיט אודות רבי דוד הלוי, בעל הט"ז. רבי דוד היה רבה של

העיר לבוב שבפולין. נשות העיר הצדקניות שמו לבן לכך שטליתו של הרב

בלויה ומרופטת, מצהיבה מיושן, חברו יחדיו וארגו טלית חדשה, מרהיבה

ביופיה,  ואף בקשו מאחד מצדיקי העיר שיטיל בה ציציות. כשהיתה הטלית

מוכנה ניגשה משלחת נכבדה של הנשים אל הרב, והגישה לו את הטלית

בדחילו ורחימו.

הרב התרגש מאד מדאגתן והודה להן בחום. אך המשיך ואמר בנימת התנצלות,

סלחו נא לי, אל תפגענה, אבל אני חפץ להמשיך להתעטף בטליתי הישנה והדהויה.

וכל כך למה, אחרי מאה ועשרים תבוא טליתי ותעיד עלי לפני כסא הכבוד שמיום

עמדי על דעתי לא עלו בי מחשבות זרות בעת התפילה… מה נאמר ומה נדבר,

איפה אנחנו עומדים, האם יכולים אנו להעיד על עצמנו שלא עלו בנו מחשבות זרות

בתפילה אחת במשך חיינו?

 

מסופר, פעם בא יהודי לבעל התניא והתלונן בפניו שעולות לו מחשבות זרות בעת

התפילה. אמר הרבי, הלוואי והיו אלו מחשבות זרות, מחשבות אלו אינן זרות לך,

הן המחשבות האורגינליות שלך… כמובן שהשאיפה צריכה להיות שהתפילה תהיה

נקיה מכל מחשבה חיצונית. תפילה נטו, ללא כל נספחים וספחים.

מספרים, פעם, כאשר יהודי אחד סיים תפלת שמונה עשרה, ניגש אליו חבירו, לחץ

את ידו בחום ואמר לו, שלום עליכם ידידי, ברוך הבא! התפלא הלה ושאל, הלא לא

חזרתי משום מקום. אמר לו, מה אתה מדבר, הרי חזרת זה עתה מנסיעה ארוכה סביב

הארץ… ביקרת בתל אביב במשרדי מס הכנסה, בירושלים, בבטוח לאומי, בבנק, בקופת

חולים, ועוד ועוד כיד הדמיון הטובה הנופלת על האדם דווקא בזמן תפלת שמונה עשרה.

ובאמת זו אחת מעבודות שמקדש, להתפלל תפילה זכה בלא שתכנסנה ותפלושנה אליה

מחשבות זרות.

 

על מה עלינו להתפלל?  

 

בעצם על כל דבר. כל מה שנצרך לאדם.

לדוגמא, אני מתפלל לפני השיעור שהוא יהיה מוצלח, שתהיה סייעתא דשמיא, שלא תבוא

תקלה על ידי, שלא אומר על טהור טמא ולא על טמא טהור, שלא אומר דבר שאינו הגון,

שישמחו בי שומעי השיעור. אך לא רק על עניני קדושה, תורה ותפילה צריך להתפלל. גם

על פרטים קטנים ביותר בחיי היום יום. על כל דבר פעוט אפשר וראוי להתפלל ולהתחנן.

היה יהודי גדול, ענק שבענקים. רבי פנחס מקוריץ, תלמיד הבעל שם טוב. קדוש עליון, גאון

מפורסם. אמרו עליו שלמד את ספרו של רבנו בחיי, חובות הלבבות, יותר מאלף פעמים.

תפילותיו היו פרק מיוחד בעבודת ה'. כלו דבקות בה' יתברך, עד כדי התפשטות הגשמיות.

פעם שמע העומד לצדו, שבסוף התפילה הוסיף וביקש בתחנונים "שהמשרתת תחזור,

שהמשרתת תחזור". מיד לאחר התפלה הלך אותו יהודי אל תלמידיו המופלגים של רבי

פנחס הבקיאים בקבלה ובתורת הסוד, ושאלם לפשר העניין. סברו שבקבלה ישנו מושג

של 'משרתים'. חשבו ויגעו את מוחם, עיינו בספרים עבי כרס, אך לא הגיעו לכלל הבנה.

משכלו כל הקיצין, לא הייתה ברירה, ניגשו לרבם ואמרו , רבינו , תורה היא וללמוד אנו

צריכים. ילמדנו רבינו מה הסוד של 'להחזיר את המשרתת'.

אמר להם, אין כאן כל סוד. לא מדובר במלאכים, לא בגלגלים, לא בשרפים ולא ביחודים.

הענין הוא פשוט. הרבנית אינה חשה בטוב, ובדיוק בתזמון לא מוצלח הודיעה המשרתת

המסורה שהיא עומדת לעזוב את עבודתה. יש לנו מכך צער גדול. היא כבר עובדת אצלינו

שנים, בקיאה בכל צרכי הבית, יודעת את סדרי העדיפויות של הרבנית. לכן אני מבקש

ומתחנן לפני הקב"ה שיסיענו ויעזרנו שהמשרתת תימלך בדעתה ותחזור. על כל דבר, ולו

הקטן ביותר, אפשר וצריך להתפלל. קל וחומר על דברים חשובים וקריטיים לחיי האדם.

 

(קטעים מלוקטים מתוך הספר 'מפיק מרגליות')

ציצית, למה לובשים אותה ומה היא מסמלת?

שאלה:

מדוע לובשים ציצית? ומה הציצית מסמלת?

תשובה:

שלום רב!

מצות ציצית נכתבה בתורה בספר במדבר פרק ט"ו, וכך נאמר שם:

{לז} וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: {לח} דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם לְדֹרֹתָם וְנָתְנוּ עַל צִיצִת הַכָּנָף פְּתִיל תְּכֵלֶת: {לט} וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת יְהוָה וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם: {מ} לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת כָּל מִצְוֹתָי וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים לֵאלֹהֵיכֶם: {מא} אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם:

 

למרות שמעיקר הדין אין חיוב ללבוש כל הזמן טלית עם ציציות, אלא החיוב הוא רק לשים ציציות על בגד שיש בו 4 פינות (ד' כנפות) בזמן שאדם לובש אותו, בכל אופן נהגו בעם ישראל ללכת תמיד עם טלית קטן מתחת לחולצה, שתלויים בה ציציות, ויש בזה ענין גדול.

עוד נאמר בספרים על הזהיר במצות ציצית כהלכתה, שהוא יזכה לאשה ובנים, להנצל מהחטא, להשמר ממזיקין, להיות מוגן מעין הרעולקבל פני השכינה.

בברכה,

יעקב

גם לך יש שאלה? לחץ כאן!

"זה בחינם, אז קח שתיים"!

משה ויטמן

איזה טיפוס שכחן אני…
מה לא עושים בשביל לזכור, במיוחד כשאתה טיפוס שדי בקלות שוכח והידיעה שאתה צריך לזכור חשובה לך מדי. פעם זה מספר טלפון של חבר שפגש בך בדיוק כשהסלולארי שלך שבק ולא היה לך איך לכתוב, פעם זה הודעה חשובה שאם תשכח אותה, ההפסד יהיה כולו שלך ולעיתים זה מסר שביקשו ממך להעביר לאביך שתפגוש רק בעוד שבוע אבל אם לא תעביר לו את זה, אתה לא רוצה לחשוב על התוצאה… כך או כך, המאבק שלך בשכחה, יוליד את הרעיונות היצירתיים ביותר כדי שתצליח בכל זאת לאחוז ראש ולזכור את העניין. פעם קראתי על מישהו שהפך את השעון ליד המקבילה, כדי לזכור את המשימה, יש כאלו שכותבים זאת על כף ידם ויש את אלו שיעשו לעצמם שינון 10 פעם רצוף של המספרים בראש כדי שאלה לא יתערבבו להם בטעות וגם כך, עדיין צריך לקוות שכח השכחה המטורף שלנו לא יעיף את המידע "לכל הרוחות".

מה יש בנו שגורם לנו כל כך הרבה לשכוח? זאת שאלה שחוקרי מוח או פסיכולוגים בוודאי מתעסקים בה שנים ואולי כבר מישהו קיבל עליה פרס יוקרתי, לנו נשאר להתמודד עם המציאות הזו ולנסות לחשוב איך להרגיע את כל מי שכועס עלינו בגלל הדברים ששכחנו ובעיקר ואפילו עדיף – להצליח בכל זאת לזכור לפחות את מה שבאמת חשוב ומשמעותי.

אלוקים – "רחוק מהעין רחוק מהלב" אז מה עושים?
כשזה מגיע לנקודה הקריטית ביותר בחיינו, אנחנו ממש אובדי עצות. במשפט אחד: אנחנו לא מצליחים לזכור את אלוקים. למה? מהרבה סיבות ובוודאי גם הם יכולות להוות סיבות למחקרים אינסוף, אבל המציאות מוכיחה: כולנו או לפחות רובנו, לא מצליחים באמת לזכור את העובדות הבסיסיות הבאות: אלוקים קיים ורוצה מאיתנו משהו. אנחנו חיים כאן בשביל איזושהיא סיבה. יש לנו תפקיד משמעותי בחיינו, מהו?

התורה, שמכירה אותנו היטב, לא במקרה אלא בגלל שבמפתיע זה שכתב את התורה הוא לא אחר מאשר זה שברא את האדם… יודעת היטב את הסיבה וגם מגלה לנו אותה: כבני אדם, באופן טבעי, מה שלא מוחשי אצלנו באחד לפחות מחמשת החושים – לא תופס נוכחות. ממש כמו שאומר הפתגם העממי הנפוץ "רחוק מהעין, רחוק מהלב". אז מה עושים? איך בכל זאת זוכרים את המשימה ולא מגלים את עצמנו בסיום הטיימינג לקיומה, כשלא הצלחנו לזכור את המטלות? יש פיתרון והתורה עצמה מעניקה אותו:

מצוות ציצית
למה לובשים ציצית? התורה מסבירה: "למען תזכרו את כל מצוות ה' ועשיתם אותם והייתם קדושים לאלוהיכם". כל מילה נוספת מיותרת.
הציצית ניחנה באופן סגולי (הידוע רק ליודעי חכמת הנסתר ותלמידיהם ) בכוח להזכיר לאדם את נוכחותו של האלוקים כל יום כל היום, לא רק מתי שהוא רואה את הציצית, אלא גם כשהיא מסתתרת תחת בגדיו. היא שם, הוא חש אותה ו "קרוב לעין קרוב ללב". עם הציצית הרבה יותר קל לזכור את המשימה.

זה בחינם, קח שתיים…
מה שמדהים במצוות ציצית, זו הקלות המדהימה בה ניתן לזכות בה. ללא מאמץ, ללא כל ויתור על דבר, בלי שאף אחד יראה או ישאל שאלות, אתה שם עליך את הציצית שעולה בערך 20 ₪ (מצאת זול יותר כספך יוחזר) וזוכה למצוה שבהגדרתה בשפת חכמינו ז"ל שקולה כנגד כל המצוות כולן ושיכולה להזכיר לך ללא שתתאמץ את מה שקריטי כל כך לזכור.

רוצה להתחיל ממשהו? ציצית מומלצת לפניך בחום. ואגב, מותר להיכנס עם הציצית לכל מקום והיא לא מגבילה בכלום. לא שווה? אז למה אתה מחכה?

אולי יעניין אותך גם:

מהי טלית קטן? ומהו הגודל של טלית גדול>>>

להחזיק חזק בציצית >>>

הציצית מאירה את נשמתנו>>>
רוצה להעמיק יותר? מעוניין להתקרב וצריך הנחיות מאיפה להתחיל או איך ליישם? ארגון אחינו ישמח לסייע לך בכל עניין התקשר עכשיו לשיחת חינם 1-800-20-18-19
לשמעון 052-7636278 או לאהרון 050-4141386

"מהי טלית קטן? ומהו הגודל של טלית גדול"?

משה ויטמן

מהי ציצית ומהי טלית?
אנחנו אומנם רגילים לקרוא לטלית – ציצית ולציצית – טלית, אך במקור טלית היא הבד -הבגד אליו קושרים את חוטי הציצית. טלית = בגד, ציצית = החוטים הקשורים אליו. על פי מצוות ציצית, יש לקשור בצורת קשירה ספציפית ארבע חוטים בכל אחד מארבע כנפותיו = פינותיו של כל בגד בעל ארבע פינות ובעיקרון אם ורק אם יש לאדם בגד כזה, עליו לקשור לו ציצית. לאור העובדה כי לא תמיד יש לאדם בגד בעל ארבע כנפות החייב בציצית, נהגו בישראל להתעטף בבגד מיוחד העומד בכל הקריטריונים ההלכתיים כדי להתחייב בציצית (צורה, גודל, סוג בד) ואליו לקשור חוטי ציצית, כך שמצוות ציצית לא תתבטל.

מה זה טלית גדול ומה היא טלית קטן?
בטלית גדול מתעטפים, טלית קטן לובשים. טלית גדול היא טלית העשויה לעיטוף חיצוני על כל הגוף והמיוחד בה הוא הדרך בה מקיימים את המצווה – על ידי התעטפות, לעומת טלית קטן העשויה ללבישה, בדרך כלל תחת הבגדים אך יש הנוהגים מעליהם, והשוני בה הוא בדרך בה מתקיימת המצווה – באמצעות לבישה. בעקבות מחלוקת פוסקים קדומה אם ניתן לקיים את מצוות ציצית בדרך לבישה או שמא רק בדרך עיטוף ולמרות שמחלוקת זו הוכרעה כדברי האומר כי גם בלבישה מקיימים את המצווה, נהגו להדר בעיטוף בטלית גדול בזמנים מיוחדים כדלהלן, בעיקר לצורך אמירת הברכה.

מהו הגודל שצריך לטלית גדול ומה לטלית קטן?
שניהם צריכים להיות בעלי שיעור דומה, של "שיעור המכסה ראשו ורובו של קטן בן ט' שנים" (שולחן ערוך). לאור חוסר הבהירות של שיעור זה, נפסק להלכה להחמיר שלא לברך (מפאת חשש ברכה לבטלה) על טלית קטן או גדול אלא אם כן יש בה שיעור של שתי אמות אורך (96 ס"מ) מלבד פתח הצוואר, ואמה (48 ס"מ) רוחב. והלובש טלית קטן בעלת שיעור קטן מזה, יפטור אותה בברכתו על הטלית הגדול ומכאן יש לנו כבר תשובה לשאלה הבאה:

מדוע מתעטפים בטלית גדול רק בתפילת שחרית?
אחד הטעמים להקפדה על טלית גדול בתפילת שחרית, למרות שכאמור ניתן לקיים מצוות ציצית גם בטלית קטן היא משום שפעמים רבות הטלית קטן אינה באורך המתאים לברכה ולכן יש להתעטף בטלית גדול כדי שיהיה אפשר לברך "להתעטף בציצית". טעם נוסף הוא בשל אמירת קריאת שמע בה מוזכרת פרשת ציצית, שהחמירו בעת אמירתה לצאת ידי חובה גם לפי השיטות שיש להתעטף בציצית ולא רק ללבוש ציצית.

מי ומתי מתעטפים בטלית גדול?
על פי המנהג הרווח בקרב בני עדות המזרח כל נער מגיל בר מצווה מתעטף בטלית גדול בתפילות שחרית. בקרב האשכנזים יש הנוהגים להתעטף בטלית גדול רק לאחר הנישואין ויש הנוהגים (יוצאי אשכנז) כמנהג עדות המזרח. התימנים נוהגים להתעטף בטלית גם בלילות שבת ואיש איש יעשה כמנהג אבותיו.