"מהי טלית קטן? ומהו הגודל של טלית גדול"?

משה ויטמן

מהי ציצית ומהי טלית?
אנחנו אומנם רגילים לקרוא לטלית – ציצית ולציצית – טלית, אך במקור טלית היא הבד -הבגד אליו קושרים את חוטי הציצית. טלית = בגד, ציצית = החוטים הקשורים אליו. על פי מצוות ציצית, יש לקשור בצורת קשירה ספציפית ארבע חוטים בכל אחד מארבע כנפותיו = פינותיו של כל בגד בעל ארבע פינות ובעיקרון אם ורק אם יש לאדם בגד כזה, עליו לקשור לו ציצית. לאור העובדה כי לא תמיד יש לאדם בגד בעל ארבע כנפות החייב בציצית, נהגו בישראל להתעטף בבגד מיוחד העומד בכל הקריטריונים ההלכתיים כדי להתחייב בציצית (צורה, גודל, סוג בד) ואליו לקשור חוטי ציצית, כך שמצוות ציצית לא תתבטל.

מה זה טלית גדול ומה היא טלית קטן?
בטלית גדול מתעטפים, טלית קטן לובשים. טלית גדול היא טלית העשויה לעיטוף חיצוני על כל הגוף והמיוחד בה הוא הדרך בה מקיימים את המצווה – על ידי התעטפות, לעומת טלית קטן העשויה ללבישה, בדרך כלל תחת הבגדים אך יש הנוהגים מעליהם, והשוני בה הוא בדרך בה מתקיימת המצווה – באמצעות לבישה. בעקבות מחלוקת פוסקים קדומה אם ניתן לקיים את מצוות ציצית בדרך לבישה או שמא רק בדרך עיטוף ולמרות שמחלוקת זו הוכרעה כדברי האומר כי גם בלבישה מקיימים את המצווה, נהגו להדר בעיטוף בטלית גדול בזמנים מיוחדים כדלהלן, בעיקר לצורך אמירת הברכה.

מהו הגודל שצריך לטלית גדול ומה לטלית קטן?
שניהם צריכים להיות בעלי שיעור דומה, של "שיעור המכסה ראשו ורובו של קטן בן ט' שנים" (שולחן ערוך). לאור חוסר הבהירות של שיעור זה, נפסק להלכה להחמיר שלא לברך (מפאת חשש ברכה לבטלה) על טלית קטן או גדול אלא אם כן יש בה שיעור של שתי אמות אורך (96 ס"מ) מלבד פתח הצוואר, ואמה (48 ס"מ) רוחב. והלובש טלית קטן בעלת שיעור קטן מזה, יפטור אותה בברכתו על הטלית הגדול ומכאן יש לנו כבר תשובה לשאלה הבאה:

מדוע מתעטפים בטלית גדול רק בתפילת שחרית?
אחד הטעמים להקפדה על טלית גדול בתפילת שחרית, למרות שכאמור ניתן לקיים מצוות ציצית גם בטלית קטן היא משום שפעמים רבות הטלית קטן אינה באורך המתאים לברכה ולכן יש להתעטף בטלית גדול כדי שיהיה אפשר לברך "להתעטף בציצית". טעם נוסף הוא בשל אמירת קריאת שמע בה מוזכרת פרשת ציצית, שהחמירו בעת אמירתה לצאת ידי חובה גם לפי השיטות שיש להתעטף בציצית ולא רק ללבוש ציצית.

מי ומתי מתעטפים בטלית גדול?
על פי המנהג הרווח בקרב בני עדות המזרח כל נער מגיל בר מצווה מתעטף בטלית גדול בתפילות שחרית. בקרב האשכנזים יש הנוהגים להתעטף בטלית גדול רק לאחר הנישואין ויש הנוהגים (יוצאי אשכנז) כמנהג עדות המזרח. התימנים נוהגים להתעטף בטלית גם בלילות שבת ואיש איש יעשה כמנהג אבותיו.

ציצית – אפוד המגן הרוחני שלך

 

יעקב לוסטיג

 

מספרים על הגאון מוילנא, שלקראת פטירתו מהעולם הזה, החזיק בידיו את חוטי הציצית שעל בגדו, והחל לבכות בכי מר. שאלוהו תלמידיו: הרב, למה אתה בוכה? הרי מצפה לך שכר גדול בעולם הבא ומפני מה אתה חושש?

אמר להם הגאון רבי אליהו מוילנא, אסביר לכם למה אני בוכה.

היום אני נמצא כאן בעולם הזה, שבו אני יכול לקיים מצוות ולצבור עוד ועוד זכויות. הנה מצוות ציצית, במחיר פעוט אני יכול לקנות ציצית, ללבוש על גופי את הבגד הזה ולקיים בכל רגע מצווה יקרה כל כך שהשכר עליה הוא עצום, בלתי נתפס בשכל האנושי. והנה, בעוד ימים אחדים אני אמות ואפטר מהעולם הזה, ולא אוכל לקיים עוד את המצווה היקרה הזאת. איך לא אבכה?

מצוות ציצית מוזכרת בתורה מספר פעמים, ובאחת מהן היא מובאת באריכות רבה, כשהתורה מצווה אותנו לקשור ציציות בכל בגד שיש בו ארבע כנפות.

אסור ללבוש בגד שיש בו ארבע קצוות ופינות ללא ציצית, למשל אם החלטת לעשות חור במגבת וללבוש אותה עליכם תהיו חייבים להשחיל בה חוטים. בעיקרון חיוב מצוות ציצית חל רק במידה ואנו לובשים בגד של ארבע פינות, ואז מוטלת עלינו החובה להשחיל בו חוטים. עם זאת, בגלל חיבוב המצווה והאהבה שלנו לבורא העולם שנתן לנו את התורה, אנחנו משתדלים ללבוש בכל עת בגד של ארבע כנפות, וכך לקיים בכל רגע נתון את המצווה החשובה – מצוות ציצית.

הציצית הוא שם כולל ל"טלית גדול", ו"טלית קטן". טלית גדול זה הבגד בו מתעטפים היהודים בזמן תפילת שחרית מדי בוקר, ואילו טלית קטן זה בגד של ארבע כנפות הצמוד לגוף, מתחת לחולצה או מעליה, שנשאר איתנו גם אחרי התפילה, במשך כל היום.

המהדרים במצווה מקפידים שחוטי הציצית ישארו גלויים, מעל המכנסיים, כדי לקיים את מה שכתוב בתורה "וראיתם אותו", שנוכל לראות את חוטי הציצית בכל עת, אך אפשר גם להכניס את החוטים מתחת למכנסיים אם אתה מתבייש מהחברים, או אם אתה חושש שחוטי הציצית יתלכלכו במהלך העבודה.

ציצית הנה מצווה שמקיימים ביום, ולא בלילה. וכן היא מצווה של גברים ולא של נשים. ולכן נשים יכולות ללבוש בגד עם ארבע כנפות אפילו אם אין בו ציצית.

כשמתעטפים ב'טלית גדול' מברכים: "ברוך אתה אדני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית". ועוטפים את הראש יחד עם החלק העליון של הגוף בטלית, כשהפנים מגולות, וארבע הקצוות של הטלית, עם החוטים, מופשלים מעבר לכתף השמאלית, למשך כמה שניות.

לאחר לבישת 'טלית קטן' מברכים: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות ציצית".

מי שמתעטף בטלית בתפילתו, לא יברך על הציצית הקטנה שלגופו, אלא רק על הטלית הגדולה והברכה חלה גם על הציצית הקטנה.
זכור! הציצית היא אפוד המגן הרוחני שלנו, היא השכפ"ץ שלך! התורה אומרת לנו שמצוות הציצית מסייעת לנו להתגבר על היצר הרע, ולשמור על העיניים שלא יביטו במקומות שאסור להביט, כמו גם על הלב והמוח שלא יחשבו מחשבות שאסור לחשוב. הציצית גם מסייעת לנו לזכור שהקדוש ברוך משגיח עלינו בכל רגע ושנשמרו את המצוות כולן, כמו שכתוב בפרשת ציצית: "למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי אשר אני נותן לכם".

חז"ל אומרים גם שמצוות הציצית שקולה כנגד כל מצוות התורה האחרות, מרוב חשיבותה הגדולה. חבל להפסיד מצווה גדולה כל כך, שאפשר לקיים אותה בכזאת קלות, ללא השקעה ובלי מאמץ.

וידאו מיוחד על קשירת ציצית:

מעניין לדעת:

מצוות הציצית כוללת בתוכה מצווה נוספת, לקשור את חוטי הציצית עם פתיל שצבעו תכלת. צבע התכלת הוא צבע מיוחד שהיו מפיקים מדג שהיה ידוע בזמן המקרא עד שגלו ישראל מארצם.

כיום יש כמה דעות לגבי צבע התכלת, יש הנוהגים להשתמש בצבעים אלו כדי לצבוע את הפתיל בו הם קושרים את הציציות, אך ברוב הקהילות לא התקבלו הדעות הללו, ונוהגים להשאיר את כל חוטי הציצית בצבע לבן.


בראיון שהעניק לאתר 'אחינו' נשאל העיתונאי צבי יחזקאלי מהיכן היה לו האומץ להתחיל ללבוש ציצית אחרי שכבר היה איש טלוויזיה מפורסם ומוכר, ובעיקר, מהיכן ישאבו הצעירים המתקרבים ליהדות, את האומץ לעשות זאת? 

"אני מציע שכל אחד יקשיב לקולות שבתוך עצמו", השיב יחזקאלי. "כל אחד יקשיב מאיפה באה ההתנגדות, ומאיפה באים החלומות שלו. בדרך כלל אנחנו נגלה שאדם מקבל את הסביבה שלו בהכנעה או שהוא מורד בדווקא והולך נגד הזרם.

"מי שמבין אם החיים ומבין מה המשחק האמיתי בחיים, יודע שהעיקר זה המידות ודרך התורה. בסוף כולם יגיעו לשם, השאלה כמה זמן הם יבזבזו עד אז.

"רבי נחמן אומר שמטבע אחד יכול להסתיר את השמש. אנחנו צריכים פשוט לבדוק את זה ככה. לראות מה המטבע או המטבעות שמסתירים מאתנו את אור התורה, ולטפל בהם. בסופו של דבר הדרך היא העניין בסיפור הזה, ולא רק ההגעה אל היעד".