חשבתם פעם למה לא מניחים תפילין בשבת?

הלב של אבי דפק בקצב מסחרר, הוא ידע שנהג בחיפזון, כיצד יקבל את המלגה היוקרתית ללימודי פיזיקה בלי ההמלצות שהשאיר בבית.

נכון, הזמן היחיד שמנהל הוועדה נמצא הוא בשעה הזו, והוא העדיף לפגוש אותו גם בלי שההמלצות בידו, אך עתה, כשהוא ממתין בחוץ שיקראו לו, ובעוד חצי שעה תיפול ההחלטה, הוא מבין שאין תועלת בפגישה הזו, בלי ההמלצות אף אחד לא יתייחס אליו, הלא כתוב היה בהוראות באותיות גדולות: קבלת המלגה מותנית בהגשת המסמכים דלהלן: תעודת סטודנט, אישור זכאות והמלצות מתאימות.

כאשר נפתחה הדלת והוא נקרא פנימה, הוא לא האמין למראה עיניו, על הכסא ישב לא פחות ולא יותר השכן החדש מהדלת ממול, כן, אותו שכן שהוא הרבה לעזור לו לאחרונה כאשר עבר דירה, שסייע לו להתאקלם היטב ולהרגיש בנח בשכונה החדשה.

ואכן השלום הלבבי שקידם אותו הבהיר לו היטב שמצבו מצוין, אתה ראוי למילגה הזו אמר המנהל, מי כמוני יודע עד כמה יהיה נעים לעבוד בחברת בחור מיוחד שכמותך. תשמע אמר אבי כולו מבולבל, אני לא יודע מה לומר, אך ישנה בעיה קטנה, שכחתי את ההמלצות שלי בבית, הועדה נסגרת בעוד חצי שעה, וכבר לא אספיק להביא אותם.

הצחוק המתגלגל מעבר לשולחן גרם לו להרים את עיניו, תבין אמר המנהל, הצורך בהמלצות הוא רק בכדי שנדע אם יש לנו יכולת לתקשר היטב עם מי שאנו נבחר, מאחר שזו עבודת צוות מורכבת המצריכה יחסי אנוש מיוחדים, במקרה שלך ההמלצות מיותרות, הרי אני המנהל, ומי כמוני יודע שהתקשורת שלך היא מצוינת, נסתפק במה שהבאת, ונצא לדרך – המלגה שלך.

לפני אלפי שנים נכרתה ברית בין בורא עולם לעם ישראל, העבודה האלוקית שלנו באה לידי ביטוי פה בארץ בתהליך יום יומי של הכנסת האלוקות בכל פעולה גשמית. מעבר לפעולות אלו, יש לכל איש יהודי שני דברים אשר מצהירים על שייכותו ונאמנותו לברית בין העם הנבחר לאלוקיו– תפילין וברית מילה.

מצוות אלו זכו בלשון התורה לתואר של המילה 'אות', מלשון סימן לקשר שלנו אל הבורא ואל הברית המיוחדת שנכרתה בינינו.

ברית המילה היא תעודת הזהות שלנו, אות וסימן הטבוע בבשרנו המצהיר בגאון על שייכותנו לעם היהודי, וכשני צ'יפים אינדיאנים אשר להבדיל מצהירים על נאמנות שבטית על ידי חיתוך כף היד, ועירוב הדמים זה בזה.

התפילין לעומת זאת הם התקשורת שלנו, אות וסימן לכך שאנו מחוברים למשהו עליון, ובקושרנו מידי יום על מוחנו ולוח לבנו את בתי התפילין והפרשיות שבתוכם המצהירות על הקשר האדוק בין הבורא לעם היהודי, אנו פותחים כביכול קו תקשורת ישיר אליו, חוט המקשר אל המורם מאיתנו.

אותות אלו יוצרם את החיבור התמידי בין העם לבוראו.

יום השבת גם הוא נקרא בלשון התורה בשם 'אות', וכפי שאנו אומרים בקידוש של יום שבת 'אות היא ביני וביניכם'. יום זה הוא מעין עולם הבא, יום זה מחזיר אותנו לישיבה על שולחנו של הבורא, כפי שהיה אצל אדם הראשון קודם החטא, כך בכל שבת אנו מתרוממים מעל החולין של ימות השבוע, ומתקרבים ועולים אל ארמונו של מלך, סועדים על שולחנו כביכול.

ביום זה די באות המצהירה על היותנו יהודים, בתעודת הזהות שלנו – ברית המילה אשר חתומה בבשרנו, אך אין לנו צורך בתפילין – בתקשורת המחברת בין התחתונים לעליונים, הלא אנחנו על שולחנו של מלך מלכי המלכים, ממש לידו, הכי קרובים, אין שום צורך בהמלצות, או באמצעי תקשורת נוסף, אנו קרובים למלך עצמו, ומחוברים אליו באות של השבת עצמה – ביום כזה אכן אין צורך בהנחת התפילין.

חשוב לידע: לאחר שהפנמנו שביום השבת אין צורך להניח תפילין, אם כן התפילין הופכות להיות כשאר החפצים שאין להם שימוש בשבת, שנקראים בשם 'מוקצה', היינו שהם מוקצים מדעתו של האדם לשימוש בשבת, ומשום כך הם נחשבים כחפצי חול, שאינו יכול לטלטלם, או לנגוע בהם בשבת, אלא במקום הצורך, כגון להצילם מדליקה, או למנוע את בזיונם.

בהלכות 'מוקצה' ישנם כמה סוגים, בדרגות שונות של חומרה – כלי שמלאכתו לאיסור, מוקצה מחמת גופו, מוקצה מחמת חסרון כיס. לתפילין יש דין חמור של מוקצה מחמת חסרון כיס, זאת משום שבדרך כלל התפילין הם מוצר יקר, ואדם מאוד מקפיד על שלמותם וחסרון הכיס שעלול לספוג במידה וינזקו, עקב כך ההקצאה שלהם מדעתו היא גדולה יותר, ולכן ההיתר לטלטלם בשבת הוא רק במקרים מאוד מיוחדים, וכפי שצויין לעיל.

הנחת תפילין

הנחת תפילין – למה בעצם?

היום אנחנו רוצים לשוחח על מצוות הנחת תפילין. במה אנו זוכים ע"י קיום מצווה זו?

אתן לכם 10 דברים נפלאים.

דבר ראשון: באמצעות הנחת תפילין אנחנו זוכים לקיים כל רגע 8 מצוות. מדוע 8 מצוות?

בתוך הקופסא הקטנה יש ארבעה פרשיות: שמע ישראל, והיה אם שמוע, קדש, והיה כי יביאך.

ארבע בראש ארבע ביד זה שמונה, כל פרשייה ופרשייה זה מצווה בפני עצמה, אנחנו זוכים בשמונה מצוות.

 

דבר שני: אדם שמקיים מצווה זו מדי יום מאריכים לו ימים ושנים. מי לא רוצה חיים יפים?

אתה, אני וכולנו יחד מאריכים לו ימים ושנים.

 

דבר שלישי: אדם שמניח תפילין מוחלים לו על כל העוונות, מסתבר שהיה איזה עבירה שעברתם –

אני בטוח שלא אתם נשמות, אבל אולי פעם אחת עברתם באיזה עבירה, היא נמחקת ונעלמת.

 

דבר רביעי: יוצאת 'בת קול' בשמיים, יוצאים ואמרים "אמיר" "רונן" "שוקי" כולכם, כל מי שמקיים את המצווה

יוצאת בת קול ואומרת "תעזרו לו" יהיה לו טוב בחיים.

דבר חמישי: מלאכים הולכים ומביאים את הזכות שלו לקדוש ברוך הוא ואומרים לו

"אתה רואה איזה בחור נחמד יש לך?! הוא הלך והניח תפילין"

דבר שישי: הקב"ה משתדל בעולם הזה בזכות קיום המצווה שלך מדי יום.

דבר שביעי: הקב"ה נותן לבן-אדם שכר, לא שכר היום לא שכר מחר… שכר לדורי דורות, כן כן כמו

שאתם שומעים, לדורי דורות לנצח נצחים, הזכות של התפילין תישאר לכם לכל החיים וגם לנכדים ולנינים שלכם.

דבר שמיני: מובטח למי שמקיים את המצווה מדי יום שיהיה בן עולם הבא, עולם הבא הוא עולם נצחי.

על הדרך נזרוק לכם משהו יפה.
מה זה נקרא עולם נצחי? נצח פירושו 'ערך של זמן בלי זמן'. ללא גבולות.

אומר החפץ חיים הקדוש אני יתן לכם ערך של עולם הבא. אדם ימלא חדר בחיטים,

יקח ציפור ופעם במאה שנים היא תאכל חיטה אחת, כמה זמן ייקח לה לגמור את זה?

אולי מאה מליון שנים. ואם הוא לא ימלא את כל החדר, אלא הוא ימלא את כל העיר…

כמה זמן יקח לה לגמור את זה? או הא! אין לזה מספר. ואם הוא ימלא את כל העולם כולו בחיטים,

כמה זמן יקח לציפור שתקח אחת למאה שנה חיטה אחת לגמור את הכל?? אין ספור…

עולם הבא זה הרבה יותר מזה. ואם אדם הולך ומניח תפילין אתם יודעים למה הוא זוכה.

הוא זוכה לנצח, בדיוק מה ששמעתם עכשיו לדורי דורות לנצח נצחים הוא זוכה לחיים מאושרים.

דבר תשיעי: אין אש גהינום שולטת בו, בשמים יש אש כמו שכולם יודעים, האש הזאת לא עובדת

על אדם שמקיים מצווה זו.

 

ודבר עשירי: יש ארבעה מלאכים שהולכים מסביב לאדם שמקיים מצווה זו, ושומרים עליו יום יום שעה שעה.

אהובי! זה לא שווה? בטח שווה!

אז למה באמת צריך לקיים את המצווה הזו מדי יום?

נספר קצת מה זה מצוות הנחת תפילין. לא מדובר סתם בשתי קוביות שמניחים לך הראש ועל היד.

מצווה זו היא זכר ליציאת מצרים, ביציאת מצרים הקב"ה הראה לנו שהוא אבא אוהב, איך?

הוא לקח אותנו מהגלות הקשה ביותר שהייתה בעם ישראל, יותר מהשואה, לקחו אנשים שחטו אותם

התרחצו בדמם, לקחו ילדים קטנים שמו אותם במקום לבנים, שיעבוד נורא! איום ונורא!

לקח הקב"ה את משה רבינו ואמר לו תוציא אותם, ואז הם יהיו בני אהובי בני בכורי ישראל,

הבנים הבכורים הכי אהובים בעם ישראל.

לקח הקב"ה והוציא אותנו ואמר אני רוצה שתזכרו מה אני עשיתי לכם, איך תזכרו? כל שנה

אנחנו עושים לילה אחד "ליל הסדר" שבו אנחנו יושבים כולנו כל אחד מסביב לשולחן, כל עם ישראל דתיים,

חילונים כולם יושבים יחד וזוכרים את את הניסים שאבא עשה לנו במצרים.

אין לנו אלצהימר אבל איך נזכור את היציאת מצרים כל יום? אומר הקב"ה שימו תפילין על הראש ועל היד

וכך תזכרו אותי כל יום לא רק לילה אחד בשנה.

כמו שאתם שמים לב יש לנו שני דברים שבלעדיהם אי אפשר לחיות, מהם? המח והלב.

המח הוא נותן את כל הפקודות, הלב זה המנוע שנותן את החמצן ואת האפשרות למח לעבוד.

אנחנו שמים תפילין אחד כנגד המח ותפילין אחד כנגד הלב, להראות שכל החיים שלנו הם סביב האמונה בקב"ה.

בזכות מצווה זו נזכה לחיים מאושרים.

 

מצוות הנחת תפילין

הנחת תפילין נכונה

הנחת התפילין היא המצווה מדאורייתא הראשונה שהאדם היהודי זוכה לקיים בתחילת כל יום.

התפילין מסמלות את החיבור שיש בין האדם הישראלי לבין הקב"ה וכן מזכירות לו את מחויבות האמונה

וככל המצוות שה' ציווה אותנו מאז יציאת מצריים ומעמד הר סיני, כמו גם כל הניסים והנפלאות שעשה אתנו מאז.

כך האדם זוכה להתחיל את היום ב"רגל ימין" ובחיוניות רוחנית טהורה העוזרת לו לשמור על קדושה במהלך

כל היום. מצווה זו היא גם המצווה הראשונה המסמלת את הסטטוס של הנער כאיש בוגר מגיל 13, גיל המצוות.

 

הנחת תפילין – איך להניח תפילין

מאחר ומדובר במצוות עשה מדאורייתא, קיימות הלכות רבות ומנהגים שונים סביב כל עניין ההנחה

והשהות של התפילין על האדם.

מתי אפשר להניח תפילין ?– בהלכה נקבע שזמן הנחת התפילין הוא בבוקר, בשעה שהאדם יכול לזהות

את חברו המוכר לו במרחק של ארבע אמות (בקירוב 2 מטר). זמן זה מחושב בלוחות הזמנים כבערך 6 דקות

לאחר עמוד השחר, שזהו זמן סוף הלילה, אז מתחיל טיפה להתבהר עוד לפני הזריחה.

עד מתי מותר להניח תפילין ?– מדאורייתא לא היה זמן מוגבל להנחה ולשהייה עם תפילין,

אלא שחכמים קבעו שאסור להניח תפילין בלילה, היינו מהשקיעה, וזאת בכדי שלא לבוא לידי ביזוי התפילין

מאחר ובלילה זהו זמן השינה והאדם אינו שומר על ניקיונו.

הנחת תפילין יחיד – המצווה אינה מחייבת את האדם לשהות במניין בבית הכנסת, והוא יכול להניח תפילין

עוד טרם כניסתו לתוך בניין בית הכנסת, וכך רצוי. אם האדם יודע שלא יוכל להתפלל במניין עם תפילין,

יניח אותם בכל זמן שיש לו אותם ויתפלל לאחר מכן.

הנחת תפילין לפני בר מצווה

עם הגעת הנער היהודי לגיל מצוות הלא הוא גיל 13, הוא זוכה בפעם הראשונה להניח תפילין ולקיים

את שאר מצוות התורה כאחד האדם הבוגר. הורים רבים משקיעים סכומי כסף ומהדרים אחר סט תפילין

מהודרות הנכתבות בידי סופר סת"ם ירא שמיים ומקצועי, וזאת מחמת חשיבות המצווה ובכדי לתת לילדיהם

התחלה רוחנית כבירה להמשך הדרך. התפילין הללו מלוות את הנער המתבגר לאורך כל חייו,

בכל מקום שהוא הולך, ויש לשמור עליהם בקדושה וטהרה.

 

תפילין

הנחת התפילין היא אחת המצוות מהתורה המאפיינות את אורח החיים התורני המלווה את העם היהודי בכל דור.

התפילין הן סמל ואות המציין היותנו בניו ועבדיו של ה' אלוקי ישראל, וכן ציון זכר ליציאת מצריים ויציאה לחירות.

זוהי אחת המצוות החשובות ביותר שפותחות את יומו של האדם ועוזרות לו להתחיל את היום בצורה הטובה

ביותר מבחינה רוחנית. באופן טבעי למצוות התפילין הלכות רבות ועליה נכתבו ספרי הלכה רבים

הממצים עד תום את כלל פרטי הדינים והמנהגים הכרוכים בה.

 

תפילין – מספר מנהגים ועניינים שונים

תפילין מהודרות – למצווה זו חביבות יתרה על כל אב המכניס את בנו לעול תורה ומצוות בגיל בר המצווה.

אבות רבים מוכנים להשקיע סכומי כסף גדולים ובלבד שבנם יקירם יזכה להניח סט תפילין מהודר

הכתוב על ידי סופר סת"ם מיומן ונאמן. ההידור בא לידי ביטוי בהקפדה ובהשקעה של סופר הסת"ם

על איכות הקלף שעליהם נכתבים התפילין הכתב, בחומר של הבתים בהם הקלף מונח

ובאיכות הרצועות עור המשתלשלות מהן.

תיק תפילין – את התפילין שבתוך הנרתיקים נהוג לאחסן בתוך תיק ייעודי, שם בדרך כלל גם נהוג לצרף

את הטלית גדול (לספרדים מגיל 13, לאשכנזים נהוג רק למי שנשוי) התיק יכול להיות מכל חומר

ואין הקפדה מיוחדת על כך, כל עוד מדובר בתיק מכובד ונקי.

הנחת תפילין ספרדי – צורת הקשירה של הרצועות על הזרוע על פי המנהג של בני עדות המזרח ויוצאי ספרד

שונה רק במקצת מצורת הקשירה הנהוגה אצל יוצאי אשכנז.

ברכה על התפילין

לגבי הנחת תפילין ברכות – אצל האשכנזים נהוג לברך על תפילין של יד ותפילין של ראש בברכה נפרדת

לכל אחד מהבתים. לתפילה של יד מברכים "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להניח תפילין" ובראש מברכים

"על מצוות תפילין". אצל הספרדים מברכים רק ברכה על היד "להניח תפילין" ויוצאים בברכה זו גם על של ראש.

חשיבות סדר הנחת תפילין ועליונותו

מצוות התפילין כל כך חשובה עד שבעבר היו היהודים הגברים מסתובבים עם התפילין עליהם כל היום.

בדורות האחרונים קבעו גדולי עם ישראל שמכיוון שהאדם אינו יכול לשמור על נקיות וקדושת המחשבה

וההתנהגות במהלך כל היום, וזאת בשל ירידת הדורות, ההנחה תהיה רק בזמן תפילת שחרית ורק בימות החול.

כל כך חשובה המצווה שכל זמן שהתפילין על האדם אסור לו לחשוב או לדבר דברי הבאי והבל,

אלא רק להיות עסוק בתורה ובתפילה.