תוצאות אמת לבחירות 2020 – כל מה שחשוב לדעת

תוצאות אמת – כל מה שחשוב לדעת

אוהד אטינגר

 

כולם רוצים לדעת את תוצאות האמת.

האמת, גם אנחנו….

אז הנה, יש לכם כאן את נתוני האמת בוועדת הבחירות המרכזית, ומסך מפוצל של כל הערוצים המביאים מדגמים.
אתם מוזמנים להקליק ולקבל עדכונים שוטפים.

אבל לפני שאתם רצים לשם, יש לנו משהו חשוב לומר לכם.
בעצם אנחנו אומרים אותו גם לעצמנו…
עם ישראל עובר בשנה האחרונה טלטלה אחרי טלטלה. עוד בחירות ועוד בחירות, אנחנו לא מצליחים להכריע.

אבל כשאנחנו כל כך עסוקים בניחושים ותרחישים, בהתעדכנות בלתי פוסקת בסקרים, במדגמים ובליל הבחירות כמובן תוצאות האמת הן החשובות ביותר.

כשאנחנו עסוקים בזה, חשוב שנזכור דבר אחד בסיסי ופשוט:
זה לא באמת משנה מי נבחר.
זה לא באמת משנה מי יהיה ראש הממשלה.

"לב מלכים ושרים ביד ה'", כתוב במקורותינו.

הקדוש ברוך הוא הוא זה שינהל את המדינה שלנו, בין אם ביבי יהיה ראש הממשלה ובין אם גנץ יעשה זאת.

אז הנה, קבלו תוצאות אמת …

האמת היא שאנחנו בסך הכל ניצבים בתסריט שנקבע מראש על ידי מלך העולם, הקדוש ברוך הוא.

הוא נתן לנו חופש בחירה, לא רק בקלפי אלא בחיים עצמם.

אנחנו יכולים לבחור אם להיות אנשים טובים או אנשים רעים.

אנחנו יכולים לבחור אם להיות תלמידי חכמים או אנשי עסקים.

אנחנו יכולים לבחור אם אנחנו נהיה אנשים שעוזרים לאחרים, אם ניתן צדקה, אם נתנדב בארגוני חסד ועזרה לזולת, או אם נהיה חברים חלילה בארגוני פשיעה.

לכל אחד יש אפשרות לבחור, אבל אין לו אפשרות לנהל.

כי בסופו של דבר, הכל 'מכתוב', הכל נכתב מלמעלה, כל אחד והגורל שקבע לו הקדוש ברוך הוא.

זה לא אומר שאנחנו יכולים לשבת רגל על רגל ולומר לעצמנו שאנחנו לא צריכים לדאוג לפרנסה, או ללימוד תורה, או לקיום מצוות, או לחינוך הילדים.

בוודאי שאנחנו צריכים.

מוטלת עלינו חובה לעשות השתדלות

"לך אל הנמלה עצל, למד דרכיה וחכם", אומר שלמה המלך.

אנחנו צריכים להיות זריזים, להשתדל להתפרנס בכבוד, להשתדל בכל כוחנו להחכים בתורה, ללמוד, לקיים מצוות, לתת צדקה ולעשות הרבה הרבה בחירות טובות ונכונות.

אבל את תוצאות האמת קובע הקדוש ברוך הוא.

השאלה אם הפעולות שלנו יצליחו או לא, אינה תלויה בנו ולא באופן בו אנחנו מבצעים את הפעולה.

היא תלויה רק בגורל שנקבע על ידי הקדוש ברוך הוא.

אבל הוא, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה שנתאמץ.

הוא רוצה שנצא אל הקלפי ונבחר במפלגה שעושה טוב ליהדות ולעם ישראל.

הוא רוצה שנקום בבוקר ונתאמץ ללכת לתפילה בבית הכנסת, הוא רוצה שנתאמץ להניח תפילין, ליטול ידיים ולברך לפני האוכל, שנברך ברכת המזון אחרי האוכל.

זה המבחן שלנו, הבחירה!

אם בחרנו בטוב, נקבל על כך שכר טוב.

אם חלילה בחרנו בצד ההפוך, הגמול יהיה בהתאם.

זה מאוד מחייב אותנו.

אבל זה גם מאוד מנחם…

כי אם בחרת בטוב, אתה יכול להיות רגוע גם אם לא הצלחת לבצע בפועל את הבחירה שלך.

הצבעת למפלגה שלדעתך תהיה טובה לעם ישראל ולשמור על היהדות?

זכית!!

לא משנה מה תהיה התוצאה, כי את התוצאה, לא אנחנו קובעים, אלא הוא.

והוא מתעניין רק בשאלה מה בחרנו!

אז יאללה, רוצו לבדוק את תוצאות האמת, אבל אל תשכחו שמי שקובע אותן, זה לא אני, לא אתה, לא אנחנו.

זה הוא!!

 

אז במי כדאי לבחור?

אז במי כדאי לבחור?

כשמדברים על בחירות לכנסת או לרשויות המקומיות, על כל אחד לנהוג כפי הוראת רבו

הדומה בעיניו כמלאך ה' צבקות, כפי שלימדונו חז"ל: "עשה לך רב והסתלק מן הספק" (פרק אבות פרק א', ט"ז).

אכן, יש עוד סוג של בחירות, ישנה בחירה בה מוטל על כולנו לבחור באופן זהה.

טעות גדולה ואף קריטית תהיה, אם נבחר שם חלילה שלא כנדרש.

בחירה זו נקראת בחירה בחיים, כשהכוונה היא על בחירה בחיים האמיתיים והטובים.

על אותה בחירה נכתב בתורה (דברים ל'): "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע.

אשר אנכי מצוך היום, לאהבה את ה' אלקיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו.

וחיית ורבית וברכך ה' אלקיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה… העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ,

החיים והמות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך,

לאהבה את ה' אלקיך לשמע בקלו ולדבקה בו וגו'".

למרות שבאופן תאורטי גם בבחירה יש לנו יכולת לבחור חלילה בצד השקר, מכל מקום הקדוש ברוך הוא

ציוה אותנו לבחור בדרך האמת לתועלתנו ולטובתנו. רש"י שם מבאר זאת באופן הבא:

"אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כאדם האומר לבנו בחר לך חלק יפה בנחלתי,

ומעמידו על חלק היפה, ואומר לו את זה ברור לך, ועל זה נאמר 'ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי' (תהלים ט"ז, ה') –

הנחת ידי על גורל הטוב לומר את זה קח לך".

חשוב להוסיף, שאם כולנו נבחר בצד האמת, לא יהיה צורך יותר בבחירות של המדינה,

משום שהשלטון של המדינה יתבטל, ובמקומו יהיה כאן שלטון של מלך המשיח,

שלטון שכולו טהרה וקדושה, דבקות אלוקית, אמת עד קצה הגבול, הטבה על בלי די ותענוג אין סופי.

יהי רצון שיתקיים בנו בקרוב מה שנאמר בתפילה: "השיבה שופטנו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה",

ומה שנאמר שם: "ותמלוך אתה הוא ה' אלוקינו מהרה לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קדשך",

במהרה בימינו, אמן!