אני מיואש! חטאתי יותר מידי פעמים מה עושים?

 הרב אליהו עטייה

השם אוהב אותך… זה הכלל הראשון שכל אחד צריך לדעת, השם אוהב אותך מאוד מאוד, הרבה יותר מאשר אתה אוהב את עצמך.

הוא ברא אותך, הוא נותן לך כח לחיות כל רגע ורגע, כל מה שאתה נושם כל שניה ושניה, זה רק מהכח שהוא נותן לך כל רגע ורגע, הוא נותן לך אוכל הוא נותן לך בגדים, והכל באהבה ובמסירות אין קץ.
אפילו שאתה מרגיש את עצמך כאילו הוא שונא אותך בגלל כל העבירות, בגלל שאתה גם מיואש מעצמך… הוא אוהב אותך אהבה שאין כמותה, והראיה הכי גדולה, שהוא מחיה אותך והוא נותן לך כח גם עכשיו גם אחרי שעשית את העבירה החמורה ביותר, אפילו שבגדת בו, הוא עדיין אוהב אותך.
ולמה אני אומר את זה?

אל תתייאש, אחד הדרכים של היצר הרע היא לייאש את האדם, להגיד לו את בין כה דפוק, בין כה השם שונא אותך, בין כה אין לך שום תקנה, ולכן תעשה את מה שאתה רוצה, בין כה יהיה בסוף גהינום, אההה… אין לך מה לעשות אתה כל כך חוטא.
זו שיטה של היצר הרע לייאש את האדם, להפיל אותו בתהומות הייאוש, וככה הוא לא נותן לו שום כח לרצות אפילו להיות טוב יותר ולהצליח יותר.
אבל זה שקר גדול!! זה שקר שאין כדוגמתו, השם אוהב כל יהודי באשר הוא יהודי, אפילו את מי שחטא הכי הרבה בעולם השם אוהב, ולא עוזב אותו לרגע.
לכן מאוד קל לחזור להשם יתברך, מאוד קל לחזור לאהבה שלו, והוא נותן לך את כל הכלים, הוא יכפר לך, הוא יסלח לך סליחה אמיתית, אם אתה תהיה אמיתי הוא יבין אותך, ויודע כמה היה קשה לך, הוא יודע כמה נסיונות קשים עברת, והוא יודע כמה פעמים עמדת בנסיון, כמה פעמים כל כך רצית לחטא ובשבילו לא חטאת, בשבילו עשית להיפך מהרצון עצמך, ההיפך ממה שהגוף שלך תבע עשית, הוא זוכר את זה, גם אפילו שאח"כ נפלת עוד פעם הוא זכר היטיב את הפעם הקודמת שבה היית בסדר, וזה נותן את הכח גם לפעם הבאה וגם לעשות את התשובה אחרי הנפילה.
לכן אף פעם אל תתייאש, מה שלא יהיה, מה שלא נפלת, באיזה שאול תחתית, באיזה מקום עמוק שאתה מרגיש את עצמיך, תדע לך שדווקא שם הקדוש ברוך הוא נמצא, ואוהב אותך ומסייע לך, רק תרצה לחזור בתשובה, מאיפה שאתה נמצא הוא יתן לך את הכח לחזור בתשובה.
אל תתיאש!!! אוהבים אותך באמת!! והאוהב שלך זה הקב"ה.

ש לכם שאלה? הרב של האינטרנט לרשותכם

איך אפשר לצוות לאהוב את ה'?

אלון לוי

אהבה קשורה הרי לרגש, אז איך ה' יכול "לצוות" אותנו לקיים את המצוה לאהוב אותו? איך אפשר להחליט שאת זה וזה אוהבים? זה לא אמור להיות קשור להרגשת הלב?

 

הרב יוסף שוויצה, מנהל חינוכי בבני ברק:

הקושיה הזו היא קושיה ידועה אותה כבר שאל הרמב"ם. אך כבר חכמי ישראל תירצו על כך שכמו שיש לנו כח לכוף את היצר שלנו לא לשנוא יהודי אחר, כמו שנאמר: "לא תשנא את אחיך בלבבך", וכן שלא לנטור, או שיש לנו כח לא לחמוד.

כבר כתב על כך הרבי מגור ה'שפת אמת' שהקושיא היא עצמה התירוץ. כלומר, מזה שיש חיוב לאהוב את ה', מזה נלמד שיש בטבע של כל יהודי לאהוב את ה' יתברך בכל לבו ובכל נפשו. אלא מה? שזה טמון בעומק הלב ועל ידי הרצון והתשוקה למצוא את האהבה הזאת על זה נאמר: "יגעת ומצאת תאמין".

ה'סיפרי' אומר שאם אדם רוצה באמת לאהוב את ה' – הוא צריך "שהדברים יהיו תמיד על לבבו, שנאמר: "והיו הדברים האלה על לבבך", שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם". וכבר ביארו כי שאם נסתכל היטב על העולם ועל מה שהוענק לנו על ידי ה', תבוא האהבה בהכרח.

לסיכום, אם לא הייתה לנו את האפשרות לעשות זאת, ה' לא היה מצווה אותנו לעשות זאת. אם ה' ציווה עלינו לא לשנוא את אחינו בלבבנו, סימן שיש בכוחנו לעשות כן. ומכאן נלמד שגם לאהוב את ה' בלב יש בכוחנו.

כל אחד מאיתנו מחליט את מי לאהוב ואת מי לא, הכל תלוי בנו. אם נרצה נאהב את כולם ונמחל לכולם. זה לא קל וזו עבודה קשה, אבל זו מדרגה עצומה.