גויים שרוצים ללמוד תורה

קהילות 'בני נח' קיימות במקומות רבים בעולם, החברים בהן מאמינים בתורת ישראל, שומרים על מצוות בני נח, ורבים מהם גם לומדים תורה בקביעות.