משניות שבת | פרק א משנה י – יא

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 9

משניות שבת | הקדמה, פרק ב משנה ו

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 14

משניות שבת | הקדמה, פרק ב משנה ד-ה

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 13

משניות שבת | פרק ב משנה ג

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 12

משניות שבת | פרק ב משנה ב

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 11

משניות שבת | פרק ב משנה א

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 10

משניות שבת | פרק א משנה ו

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 8

משניות שבת | פרק א משנה ה

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 7

משניות שבת | פרק א משנה ד

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 6

משניות שבת | פרק א משנה ג

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 5

משניות שבת | פרק א משנה ב

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 4

משניות שבת | פרק א משנה א (2)

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 3

משניות שבת | הקדמה, משנה א פרק א (1)

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 2

משניות שבת | הקדמה

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 1