החיוב של ספירת העומר בזמן הזה, מהתורה או מדרבנן?

הרב משה אלחדד מבאר בשיטות הפוסקים השונות לגבי חיוב ספירת העומר בזמן הזה