עין יעקב | ברכות דף ג עמוד ב ודף ד עמוד ב

עין יעקב | הרב מאיר פוגל | שיעור 5

עין יעקב | ברכות דף ג עמוד א ו-ב

עין יעקב | הרב מאיר פוגל | שיעור 4

עין יעקב | ברכות דף ג עמוד א | מבוא ואגדות חז"ל

עין יעקב | הרב מאיר פוגל | שיעור 3

עין יעקב | ברכות דף ב עמוד א | מבוא ואגדות חז"ל

עין יעקב | הרב מאיר פוגל | שיעור 1