פרקי אבות | פרק א משנה א

מאת הרב יישראל רייזמן | שיעור 2

פרקי אבות | פתיחה למסכת אבות

מאת הרב יישראל רייזמן | שיעור 1