הלכות תרומות ומעשרות – טבל אכילה שלא כדרך, מכירה, תערובת, בלוע

הלכות תרומות ומעשרות | הרב יצחק טופיק | שיעור 2

הלכות תרומות ומעשרות – מהותו, עונשו, הנאה

הלכות תרומות ומעשרות | הרב יצחק טופיק | שיעור 1