פרשת שבוע | כח הדיבור

פרשת מצורע | מאת הרב יוסף חיים פיין | שיעור 7

פרשת שבוע | כח התורה

פרשת תזריע | מאת הרב יוסף חיים פיין | שיעור 6

פרשת שבוע | מהות שיעבוד וגאולת מצרים

חג הפסח | מאת הרב יוסף חיים פיין | שיעור 4

פרשת שבוע | מסירות נפש למען הקדוש ברוך הוא

שבת הגדול | מאת הרב יוסף חיים פיין | שיעור 3

פרשת שבוע | מידות

פרשת צו | מאת הרב יוסף חיים פיין | שיעור 2

פרשת שבוע | השפל עצמך וינשאך המקום

פרשת ויקרא | מאת הרב יוסף חיים פיין | שיעור 1