למה יצאנו ממצרים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 84

למה שמים תפוח בחרוסת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 83

מה המצוה הראשונה בליל הסדר?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 82

ימכור אפילו את הבגדים כדי לקנות יין לפסח

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 81

מי גנז את ספר הרפואות?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 32

לא אמר 'ברוך שם כבוד מלכותו' יצא ידי חובת קריאת שמע?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 31

תוך כמה ימים מתחיל האפרוח להיווצר בביצה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 30

למי מותר לעשות מלאכה בערב פסח?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 29

איזו מלאכה אסורה בתשעה באב?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 28

מותר לעשות 'על האש' בליל הסדר?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 27

מותר למכור כבשה לגוי?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 26

עד מתי מותר לאכול פירות של שביעית?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 25

מותר להסתפר בערב פסח?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 24

על איזו כמות של חמץ צריך לחזור לביתו?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 23

למי התירו לבטל את החמץ בלב?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 22

מתי שורפים חמץ כשערב פסח בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 21

כיצד ניתן לראות על בצק שהוא החמיץ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 20

תוך כמה זמן הבצק מחמיץ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 17

האם מותר להשתמש בפסח באיפור שמעורב בו חמץ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 16

מותר לעשות מצה עם מיץ תפוזים בפסח?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 15

מותר לתת חטים לתרנגולים בפסח?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 14

עדיף לקחת חסה למרור, מדוע?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 13

אפשר לעשות מצה מקמח גזול?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 12

אדם שאכל פירות של תרומה מה דינו?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 11

חמץ שנפלה עליו מפולת אבנים, האם חייב לבערו?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 10

מתי מותר לאכול חמץ שעבר עליו הפסח?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 9

חייבים לשרוף חמץ או אפשר לזרוק באשפה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 8

האם מותר לשרוף לחם של תרומה טהורה עם לחם של תרומה טמאה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 7

מה עושים עם בשר שנטמא?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 6

כיצד ידעו בלי שעון מתי זמן שריפת חמץ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 5

באיזה יום אסור לאכול חמץ חוץ מפסח?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 4

אפשר לבדוק חמץ באמצע חג הפסח?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 3

כמה פעמים צריך לבדוק את החמץ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 2

איפה לא צריך לבדוק חמץ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 1

איך תתנהג בפגישה עם אובמה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 57

חייל, לפני הכניסה לעזה מה תברך?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 56

מה מתפללים כשרואים אמבולנס?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 55

רואה את הים, מה תברך?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 54

הרכב התהפך, מה תברך?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 53

מה לכוון כשעונים אמן?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 52

אכלת ושבעת וברחת? חזור למקומך!

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 51

למה מסתכלים בציפורניים בשעת ההבדלה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 50

למה לעשות הבדלה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 49

מדוע נוטלים מים אחרונים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 48

אוכל פרי רטוב? טול ידים!

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 47

בשמים יתבעו את האדם גם על נטילת ידים!

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 46

איך עושים קידוש?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 45

ממהר לפגישה? מה תעשה עם זימון?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 44

איך מזמנים בסעודה רבת סועדים? רבותי נברך

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 43

נשים חייבות בזימון?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 42

קיבלת הזמנה לברכת המזון

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 41

שלוש ברכות בברכה אחת

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 40

לברך שהכל על לחמניה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 39

יוצא עם החבר'ה למסעדה? אחד מברך לכולם

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 38

ברכה אחת חזקה פוטרת 100 ברכות אחרות

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 37

תפוח או ענבים מי יותר חשוב?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 36

מה המשותף לגבינה בשר וביצים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 35

בירכתי בטעות בורא פרי אדמה על תפוז, מה אני עושה ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 34

קיבלת אאודי A8 במתנה, בטוח שתגיד תודה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 33

איך מקבלים הצדיקים רוח הקודש בשעת התפילה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 32

גם חזן וגם כהן איך תברך ברכת כהנים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 31

מה יעשה החזן שהשתנק לפתע באמצע התפילה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 30

גם לגשמים יש מקום של כבוד בתוך התפילה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 29

באמצע התפילה נשיא ארה"ב מתעניין בשלומך

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 28

מתי מתחייבים בתפילת מוסף?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 27

גם בעיצומו של שייט ביאכטה נתכונן נכון לתפילה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 26

מתפלל ברכב? לאיזה כיוון תתפלל?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 25

להחתים כרטיס על שחרית מנחה ערבית

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 24

כך תתפלל כשאין לך סידור

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 23

מה אתה עושה אחרי תפילת שחרית?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 22

קמתי מאוחר עד מתי אוכל להתפלל שחרית?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 21

מצות קריאת שמע נקראת בטהרה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 19

קריאת שמע תתבצע אך ורק מתוך טהורה ונקיות

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 18

על קריאת שמע בלב שמעתם?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 17

למה נשים לא מניחות תפילין?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 16

מה יותר חשוב ניחום אבלים או קריאת שמע?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 15

איזה יהודי פטור מקריאת שמע, מתפילה, ומכל מצוות התורה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 14

היום אני מתחתן ואין לי זמן לקריאת שמע בכוונה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 13

מה זה עבד כנעני ולמה לא מנחמים על פטירתו

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 12

7 ימים ללא מקלחת חמה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 11

חתן בליל החתונה פטור מקריאת שמע?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 10

פועל בניין? כך תקרא קריאת שמע

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 9

קריאת שמע נקראת בקול רם

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 8

קריאת שמע מחולקת לשלושה קטעים

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 7

כדי לקיים מצווה בשלמות יש לכוון עליה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 6

מצות ציצית רק ביום, מצוות קריאת שמע גם בלילה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 5

לקריאת שמע בהידור נברך לפניה ואחריה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 4

קריאת שמע – בישיבה, בעמידה, בהליכה, בשכיבה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 3

מצוות קריאת שמע מוגבלת לשעות מסויימות

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 2

מתי קוראים קריאת שמע

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 1

איך נדע מה מותר ומה אסור בשבת

הצטרפו אלינו לסדרת שיעורים מעניינת על משניות 'שבת' עם הרב יונה פיינהנדלר