מיצים ושמנים

הרב יהושע פלטניק עושה לנו סדר בכל הברכות, מה מברכים על מה | שיעור 6

קליפות של פירות (3)

הרב יהושע פלטניק עושה לנו סדר בכל הברכות, מה מברכים על מה | שיעור 5

קליפות של פירות (1)

הרב יהושע פלטניק עושה לנו סדר בכל הברכות, מה מברכים על מה | שיעור 3

פירות בוסר

הרב יהושע פלטניק עושה לנו סדר בכל הברכות, מה מברכים על מה | שיעור 2

מלחם עד יין , מה נברך על מה

הרב יהושע פלטניק עושה לנו סדר בכל הברכות, מה מברכים על מה. שיעור 1

מה מברכים על ריבה ומה על מחית תפו"א

סידרת שיעורים מרתקת על הלכות ברכות | שיעור 4