מוסר נתיבות שלום | בהירות בעבודת ה'

מאת הרב יהונתן ריין | שיעור 1