הלכות שבת | עד מתי מותר לעבוד בערב שבת?

מאת הרב אליהו סבן | שיעור 9

הלכות שבת | נסיעה בחשמלית בשבת

מאת הרב אליהו סבן | שיעור 4

הלכות שבת | טיסה משישי עד מוצאי שבת

מאת הרב אליהו סבן | שיעור 3

הלכות שבת | הפלגה ארוכה

מאת הרב אליהו סבן | שיעור 2

הלכות שבת | ההכנות לשבת

מאת הרב אליהו סבן | שיעור 1