מלאכת בורר – סינון מים ויין

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 15

מלאכת בורר – התרים בברירה (2)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 14

מלאכת בורר – התרים בברירה (1)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 13

מלאכת בורר – הוצאת זבוב מכוס מים

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 12

מלאכת בורר – הגדרת תערובת

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 11

מלאכת בורר – שני מינים שהם כמין אחד

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 10

מלאכת בורר – הגדרת שני מיני אוכלים

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 9

מלאכת בורר – ברירת שני מיני אוכלין

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 8

מלאכת בורר – דין קילוף פירות

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 7

מלאכת בורר – ברירה בכלי (3)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 6

מלאכת בורר – ברירה בכלי (2)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 5

מלאכת בורר – ברירה בכלי (1)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 4

מלאכת בורר (2)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 3

מלאכת בורר (1)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 2

הקדמה להלכות שבת

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 1