פירוש הסידור | מודה אני הנוסח הנכון

עם הרב אהרון גולדברג | שיעור 3

פירוש הסידור | משמעות מגן דוד כסמל החיבור

עם הרב אהרן גולדברג | שיעור 2

פירוש הסידור | הקדמה לנושא התפילה

עם הרב אהרן גולדברג | שיעור 1