יהושע פרק כ"ד

תנ"ך ספר יהושע פרק כ"ד | הרב אברהם אלקיים | שיעור 17

יהושע פרק כ"ג

תנ"ך ספר יהושע פרק כ"ג | הרב אברהם אלקיים | שיעור 16

יהושע פרק כ"ב

תנ"ך ספר יהושע פרק כ"ב | הרב אברהם אלקיים | שיעור 15

המשך מלחמת יהושע במלכי הארץ

תנ"ך ספר יהושע פרק י"א | הרב אברהם אלקיים | שיעור 14

השמש והירח נעצרים מהילוכם בזמן מלחמת יהושע

תנ"ך ספר יהושע פרק י' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 13

הגבעונים מערימים על ישראל

תנ"ך ספר יהושע פרק ט' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 12

מלחמת העי ונצחון במלחמה

תנ"ך ספר יהושע פרק ח' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 11

עכן מועל בחרם וכל ישראל נענשים

תנ"ך ספר יהושע פרק ז' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 10

כבישת העיר יריחו ע"י הקפת החומה ותקיעה בשופר

תנ"ך ספר יהושע פרק ו' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 9

מילת יהושע את עם ישראל והמפגש עם מלאך ה'

תנ"ך ספר יהושע פרק ה' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 8

לקיחת 12 אבנים מהירדן ומעבר הכהנים עם ארון ה' מעל מי הירדן

תנ"ך ספר יהושע פרק ד' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 7

בקיעת מי הירדן בעת מעבר ישראל

תנ"ך ספר יהושע פרק א' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 6

שליחות מרגלים לארץ ישראל

תנ"ך ספר יהושע פרק ב' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 5

בקיעת מי הירדן בעת מעבר ישראל

תנ"ך ספר יהושע פרק א' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 3

שליחות מרגלים לארץ ישראל

תנ"ך ספר יהושע פרק א' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 2