1/26

מאיזה גיל ילדים מקבלים על עצמם אחריות? – שיעור 15

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 15: קידושין ג:

האם הכלה יכולה לקדש את עצמה לחתן? – שיעור מס' 35

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 35: קידושין ה:

המוקש הכי גדול לשלום הבית לנשואים ולמחפשים את זיווגם – שיעור 6

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 6: קידושין דף ב:

הכבוד לתת משהו לאדם חשוב שווה הרבה כסף – שיעור מס' 64

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 64: קידושין ז.

מתי אין אפשרות להקריב בהמה שהקדישו לקרבן? – שיעור מס' 69

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 69: קידושין ז.-ז:

מה מותר לעשות בחדר המדרגות?

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 1: בבא בתרא דף ב.

האם אפשר לקדש אשה ע"י מחיקת הלוואה? – שיעור מס' 54

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 54: קידושין ו:

על קריאת שמע בלב שמעתם?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 17

לימוד גמרא – ראית פעם בריכה ניידת? שיעור 18

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

קליפות של פירות (1)

הרב יהושע פלטניק עושה לנו סדר בכל הברכות, מה מברכים על מה | שיעור 3

למי התירו לבטל את החמץ בלב?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 22

מותר לתת חטים לתרנגולים בפסח?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 14

ממהר לפגישה? מה תעשה עם זימון?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 44

לקיחת 12 אבנים מהירדן ומעבר הכהנים עם ארון ה' מעל מי הירדן

תנ"ך ספר יהושע פרק ד' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 7

משניות שבת | פרק ב משנה ג

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 12

אוהב לחשוב? מקומך עמנו!! – שיעור מס' 21

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 21: קידושין ד:

כבישת העיר יריחו ע"י הקפת החומה ותקיעה בשופר

תנ"ך ספר יהושע פרק ו' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 9

אין לך פלטה לשבת מה תעשה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 19

לימוד גמרא – במה אשה עדיפה על גבר? שיעור 30

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

עשר ביטויים לקידושין – איזה מהם תופס? – שיעור מס' 42

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 42: קידושין ו.

למה יצאנו ממצרים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 84

כיצד ניתן לראות על בצק שהוא החמיץ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 20

הכלה הסכימה לקידושין אך הם לא תפסו – שיעור מס' 78 – סיכום

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 78: קידושין ז:-ח.

מצוה לשתות ארבע כוסות אבל לא להשתכר

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 87

האם מותר לתת תרומה לכהן בתמורה שיעזור באסיף? – שיעור מס' 56

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 56: קידושין ו:

עין יעקב | ברכות דף ג עמוד א ו-ב

עין יעקב | הרב מאיר פוגל | שיעור 4

לימוד גמרא – מצאת אלף דולר לא בטוח שהם שלך – שיעור 21

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

רואה את הים, מה תברך?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 54

סגולה ללידה קלה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 17

מלאכת בורר – ברירה בכלי (1)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 4

מה המשותף לגבינה בשר וביצים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 35

לימוד גמרא – איך להיות עו"ד מוצלח? שיעור 38

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

מדוע נוטלים מים אחרונים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 48

משניות שבת | פרק ב משנה א

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 10

פועל בניין? כך תקרא קריאת שמע

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 9