2/265

מה נזכרנו לצום על המצור אחרי שבית המקדש כבר נחרב

למה צמים בעשרה בטבת הרב ירחמיאל קראם בשיחה מעניינת

זמני צום עשרה בטבת

זמני כניסת ויציאת צום עשרה בטבת ברחבי הארץ • • שיהיה לכולנו צום קל, ונתחזק בעבודת הבורא