לעצור, להביט ולהתבונן

מה רבו מעשיך ד'. להיכן שנישא את עינינו, ניתקל במראות מופלאים, בתהליכים מדהימים וביצורים מפעימים. כזו היא הבריאה, מלאכת מחשבת אלוקית. ובמרכז העולם הזה, מצויים אנו, בני האדם.

פיל מדבר

התבוננות ומעשה - פרשת בלק