מאחורי הקלעים של החג החנוכה

בעקבות פך השמן הטהור

יוסי איזק

 

הרב יואל שוורץ שליט"א, מראשי ישיבת 'דבר ירושלים', מוכר כמחברם של ספרים רבים בכל תחומי היהדות. לקראת ימי החנוכה ביקשנו לשמוע ממנו על נס פך השמן בימים ההם ובזמן הזה ועל הקשר שבין לימוד התורה לסילוק ההתייוונות.

ימי חג החנוכה מחזירים את הרב שוורץ למעמד מרגש שהתקיים לפני שמונה שנים כאשר הוזמן להדליק את הנרות בבודפשט מול בנין הפרלמנט ההונגרי. "מלבד יהודים מבני הקהילה התכנסו שם נציגים בכירים מהפרלמנט ומהעירייה ועוד אישים מכובדים שכולם באו לראות מה טיבו של החג הזה. הסברתי להם שנרות החנוכה מסמלים את אור התורה שבא לגרש את החושך הרוחני מהעולם. זהו עומק הכוונה של פרסום הנס, לפרסם בפני העולם את כוחה של התורה".

מה בעיניך מסמל את נס פך השמן של זמננו?

"יש בירושלים שתי מקומות שהם בעיני בבחינת נס החנוכה של זמננו – האנדרטה של אלנבי וישיבת מיר…"

למה האנדרטה של אלנבי?

"בחג החנוכה יש עניינים: הניצחון הפיזי של "רבים ביד מעטים', והנס הרוחני של פך השמן הטהור שנמצא והאיר. הגנרל הבריטי אלנבי כבש את ירושלים מידי הטורקים. אומנם הוא התכוון לעשות זאת בחג המולד, אבל משמים גלגלו שהדבר יתרחש דווקא בחנוכה. הכיבוש הזה הניח את הבסיס להתקבצותם הפיזית של מיליוני יהודים בארץ ישראל בימינו. אבל לא מספיק שיהודים יתקבצו, צריך גם שתהיה להם תורה. ישיבת מיר, שניצלה בדרך נס בתקופת השואה והקימה דור שלם של מרביצי תורה שהפריחו את עולם התורה בימינו, מסמלת את נס פך השמן".

באיזה כוח מנצחים את ההתיוונות?

"בספרים הקדושים מבואר שנרות המנורה מסמלים את התורה שבעל פה – המשנה, הגמרא וכדומה. היוונים ביקשו לטמא את העולם לכן הם פגעו בשמן של המנורה ואסרו את לימוד התורה. נס פך השמן מלמד שכאשר ישנה מסירות נפש בלימוד אזי הנרות דולקים אפילו בנס ומביאים אור רוחני לעולם. צריך לדעת שבלי ישיבות אין יהדות, בלי בחורים שעוסקים בתורה אין עמידה וקיום לכל השאר. לכן יש ללומדי התורה אחריות עצומה. הם פך השמן של הדור".

איזה נקודה של התחזקות רוחנית צריך לתפוס בחנוכה?

"לפני חנוכה הצליחו היוונים לטמא את ההיכל אבל לא מצאו את פך השמן החתום בחותמו של כהן גדול. בספרים הקדושים מוסבר שההיכל מייצג את המעשים החיצוניים. אדם יכול להיות מאוד מרשים ויפה מבחוץ, אבל אם שמירת התורה והמצוות אצלו היא רק פעולה חיצונית אזי יש בכוחה של טומאת יוון להתגבר עליו ולטמא אותו. מה יכול להציל את האדם? מהו הדבר שעליו אין יוון מסוגלת להתגבר? הפך החתום על ידי כהן גדול. כלומר העבודה הפנימית, כשבחור משקיע את כל מהותו הפנימית בלימוד התורה כאשר היהדות היא לא רק פעולה חיצונית אלא משהו שממלא את עולמו הפנימי של האדם אזי כוחה של יוון נופל ונשבר".

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.