חתונות, מוזיקה, ריקודים, תספורת ואכילת בשר

כל מה שכדאי וצריך לדעת בימי בין המצרים. וגם: מה זה בכלל ימי בין המצרים?

חתונות, מוזיקה, ריקודים, תספורת ואכילת בשר -כל מה שרצית לדעת על ימי בין המצרים

יעקב לוסטיג

 

ימי 'בין המצרים' הם ימים שבהם נוהגים בכל תפוצות ישראל מנהגי אבלות,

בשל הצער הגדול שאנו חווים בימים אלו בהם פרצו האויבים לירושלים,

טבחו בתושביה ובסופו של דבר החריבו את בית המקדש.

תקופת 'בין המצרים' מתחילה מיום שבעה עשר בחודש תמוז, ונמשכת עד אחרי תשעה באב.

בימים אלו נוהגים שלא לערוך שמחת נישואין, אפילו בלי תזמורת וריקודים. עם זאת,

ישנן עדות מבין עדות המזרח שהקילו בנושא זה, ומי שהדבר נוגע לו ראוי שיתייעץ עם רב פוסק הלכה.

כמו"כ אסור בימים אלו להסתפר, לפי מנהג האשכנזים ורוב קהילות צפון אפריקה.

בימים אלו אסור לשמוע מוזיקה, אפילו בלי ריקודים, ואסור לרקוד גם מבלי שלמוע מוזיקה.

אבל מותר לשיר שירים בפה, בלי לרקוד ובלי ליווי מוזיקלי.

כמו כן נוהגים שלא להסתפר בימים אלו, וגם מי שמגלחים את זקנם בדרך כלל, נמנעים מכך בימי בין המצרים.

ימים אלו נחשבים לימים שבהם המזל של עם ישראל אינו טוב, ועל כן הם ימי סכנה.

בהתאם לכך יש שנזהרים מאוד שלא לרחוץ בים בימי בין המצרים, לא לצאת לטיולים עם מסלולי הליכה מסוכנים,

ולא לעשות שום מעשה שנחשב כמסוכן.

מנהג טוב שהנהיג האריז"ל, ושנהוג עד היום בקהילות מסוימות הוא לערוך 'תיקון חצות',

בחצות היום או בשעות אחר הצהרים מדי יום, במשך כל ימי בין המצרים.

עם זאת, מותר לאכול בשר, לשתות יין, להתרחץ כרגיל ואין צורך להימנע מכל אלו.

המנהגים וההלכות הללו נוהגים עד ראש חודש אב, שבו מתחילים האשכנזים להחמיר יותר

בהלכות אבלות, נמנעים מרחיצה במים חמים, נמנעים מאכילת בשר ושתיית יין,

ולא מכבסים את הבגדים במידת האפשר.

ימים אלו מכונים 'תשעת הימים'

בני עדות המזרח נוהגים את מנהגי האבלות המחמירים

רק אחרי השבת הסמוכה לתשעה באב, ולא מראש חודש אב.

ימים אלו מכונים 'שבוע שחל בו תשעה באב', או בקצרה 'שבוע שחל בו'.

יוצאי תימן אינם נוהגים את המנהגים המחמירים גם ב'שבוע שחל בו',

ורק בערב תשעה באב הם נוהגים את מנהגי האבלות הללו.

דיני ימין בין המצרים חלים החל מהלילה שלפני שבעה עשר בתמוז,

למרות שצום שבעה עשר בתמוז מתחיל רק מעלות השחר ונמשך עד צאת הכוכבים.

חשוב לזכור את מאמר חז"ל: "כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה".

יהי רצון שנזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים, בבניין בית המקדש השלישי

במהרה בימינו אמן, והגאולה השלמה שיגאלנו משיח צדקנו.

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.