"תשובה? יום כיפור? מתנה שהיא נגד כל הגיון"

יום כיפור בפתח, שיחה מיוחדת של אתר 'אחינו' עם הרב ירחמיאל בויאר, יו"ר קופ"ח מאוחדת וראש עיריית בני ברק לשעבר

יום כיפור הוא יום של חסד, שבו הקב"ה ברוב טובו, עושה חסד בל יתואר עם בריותיו. שהתשובה תבטל חטאים קודמים – זה נגד כל הגיון, אומר הרב בויאר. זו מתנת חינם מאת הקב"ה?

תיאור על יום הכיפורים של גדולי ישראל

כשהיה הרב בויאר בן 18, עבר לפני התיבה בישיבת פוניבז' יהודי בן 80, בשם ר' ישראל סתם.

ר' ישראל זה עוד למד בתלמוד תורה בעיר קלם, בתקופת ר' ישראל סלנטר. כל מילה בתפילה שלו היתה שזורה אימה ופחד אמיתיים,

כבן המתחטא אל אביו. ר' ישראל זה היה מתאר את ימי הכיפור בעיירות כימים שבהם הדגים בים היו רועדים.

אז לא הבין הבחור ירחמיאל בויאר את הדברים. שכן, בעיניו, מי שלא עשה את הימים הנוראים במחיצתו של המשגיח דפוניבז',

ר' חצקל (יחזקאל) לווינשטיין זצוק"ל, לא יכול להשיג את מהותם של ימים אלו. הדוגמה והמופת של אותם אנשים גדולים,

השפיעה והקרינה וסחפה אותנו יחד איתם, הוא מספר. מזה שנים מתפלל הרב בויאר בבית הכנסת "לדרמן" בבני ברק.

הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצוק"ל, היה כבד שמיעה ולא ידע אם שומעים אותו אם לאו.

כשהיה אומר את סדר העבודה  – היה צועק ומרעיד את הלבבות, והיה בטוח שכולם צועקים יחד איתו. והנה, היום, בחלוף השנים,

הוא פתאום מבין למה התכוון ר' ישראל סתם בספרו על ימי הכיפור של העיירות. לכל דור המדרגה שלו.

ראש השנה הוא יום של דין, ויום כיפור הוא יום של חסד, שבו הקב"ה ברוב טובו, עושה חסד בל יתואר עם בריותיו.

שהתשובה תבטל חטאים קודמים – זה נגד כל הגיון, אומר הרב בויאר.

זו מתנת חינם מאת הקב"ה. והקב"ה מצידו, לא מבקש הרבה, קצת, צעד קטן לקראתו,
שנשליך את השרץ שבידנו, ואז הוא יהיה לנו למקווה שמטהר את הטמאים.

התלמוד הירושלמי מספר שכאשר השליכו הכשדים את מנשה המלך ליורה רותחת – התפלל מנשה מעומק הלב,

ומלאכי השרת ביקשו לסגור את חלונות הרקיע, שלא ישמע הקב"ה את תפילתו של מי שהעמיד צלם בהיכל.

אבל הקב"ה חתר לו חתירה, וקיבל את תשובתו, ללמדנו שכל אחד ואחד אפילו הרשיע וחטא ונדמה לו שאין דרך חזרה –

הקב"ה מיד מקבלו אם אך יעשה תשובה.

היום יש סחף גדול אחרי תועבות הרחוב, רדיפה אחרי העולם הזה, העולם הפך למגושם יותר.
אכן, זה לא מה שהיה פעם. ההתמודדות שונה בתכלית, וכך גם רמת הציפיות של הקב"ה מאתנו.
אבל דבר אחד לא השתנה, ולעולם לא ישתנה. אמנם לכל דור ודור המדרגה שלו, אבל התשובה אחת היא לכולם.

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.