שמע ישראל

יותר ממיליון ילדים ברחבי ארץ ישראל לא יודעים מה זה "שמע ישראל"!!!

מה אומר המשפט הזה, מה הוא בא לבטא, כיצד אומרים אותו בלי שגיאות, מיליון מילדי ישראל לא זכו לדעת את הפסוק הראשון של קריאת שמע, לא זכו להכיר את הפסוק שמסמל את מסירות הנפש של עם ישראל לאורך כל שנות ההיסטוריה,

את הפסוק שאמרו אלפי יהודים לפני שקפצו ללהבות אש במסירות נפש כדי לא להמיר את דתם !!! פסוק שאמרו מיליונים – כשהנאצים ימח שמם דחפו אותם לתאי גאזים וירו בהם על שפת הבור – בשואה האיומה.

מדהים לראות איך הגיעו כל כך הרבה ילדים יהודיים לריחוק כל כך גדול ממושגי היסוד של עם ישראל, איך התנתקו והתרחקו מיליוני ילדים מחבלי ההיסטוריה ומהקשר המיוחד שיש לכל יהודי לעם ישראל לתורת ישראל ולפסוק המיוחד שנקרא "שמע ישראל".

מה אומר הפסוק הזה, מה הוא באמת מבטא מעבר להיותו סמל מיוחד של העם היהודי.

"שמע ישראל" – כל יהודי ויהודי בכל מקום בעולם כולו על פני היקום, "ה' אלוקינו, ה' אחד".

אמונה בלתי מתפשרת שהקדוש ברוך הוא, הוא אדון הכל, ברא את העולם כולו, והוא משגיח על ישראל באופן פרטי ואישי הוא תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם והוא היה הווה יהיה.

ה' אחד, הוא אחד ויחיד ואין עוד מלבדו,

אין עוד מלבדו, זה אומר שאין כוח בעולם שיכול לעזור לך באופן אישי כמו שיכול לעזור לך הקדוש ברוך הוא, בכל עת בל מצב ובכל עניין, אין עוד מלבדו, בשעת צרה, בשעת מחלה, או בשעה קשה לפרנסה, במצב רוח לא טוב, או בכל קושי שיש לך בעולם.

האם יש מישהו שיכול לעזור לך ? האם יש מישהו שאתה יכול לפנות אליו ?

שמע ישראל, ה' אלוקינו ה' אחד,

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.