מה עושים בבוקר, וכמה צריך לישון

שיעורי הלכה עם הרב ברק פוזיילוב בספר 'ילקוט יוסף' שיעור 1

מה עושים בבוקר, וכמה צריך לישון

הרב ברק פוזיילוב בסדרת שיעורי הלכה עפ"י ספר ההלכה 'ילקוט יוסף' שיעור מס' 1 בסימן א'

השיעור מתמקד בשעות השינה הנדרשת לאדם, איך יהודי קם בבוקר, ומתי הולך לישון