רוצה שיבינו אותך? דבר בנחת!

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 18

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 18 במשניות מסכת שבת פרק ב משנה ז

במשנה זו יבואר מה הדין באדם ששכח להדליק נרות שבת בכניסת השבת, האם יש לו אפשרות עדיין להדליק, ומה זה בין השמשות, ומה מותר לעשות בזמן זה.

לכל השיעורים של הרב יונה פיינהנדלר לחץ כאן