פירוש הסידור | מודה אני הנוסח הנכון

עם הרב אהרון גולדברג | שיעור 3