פירוש הסידור | הקדמה לנושא התפילה

עם הרב אהרן גולדברג | שיעור 1