צפו: ענייני חג הסוכות – עם הרב יונה פיינהנדלר

אני יושב בבית באמצע ארוחת חג ופתאום אני נזכר ששכחתי ליטול לולב, האם אני צריך להפסיק באמצע הסעודה, לקום וליטול לולב, או לגור את הסעודה ואח"כ ליטול לולב. מה נראה לכם?

חג

אני יושב בבית באמצע ארוחת חג ופתאום אני נזכר ששכחתי ליטול לולב, האם אני צריך להפסיק באמצע הסעודה, לקום וליטול לולב, או לגור את הסעודה ואח"כ ליטול לולב. מה נראה לכם?

כתוב בתורה: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל".

מכאן לומדים שצריך לקחת 4 המינים: אתרוג, לולג, הדס וערבה.

אנו אוגדים את ארבעת המינים ונוטלים את הלולב מיד לאחר תפילת שחרית. סמוך ל"הלל".

עד איזו שעה ניתן ליטול את הלולב? חג

עד השקיעה ניתן ליטול את הלולב. אבל אדם שעבר השקיעה ועדיין לא נטל את הלולב, כתוב בשו"ע שעדיין יכול ליטול עד בין השמשות אך ללא ברכה.

ביום הראשון אנו מברכים "שהחיינו", בנענוע הלולב.

אסור לאכול לפני נטילת הלולב. אדם שהתחיל לאכול, צריך להפסיק. אך אם מאוד קשה מותר לאכול משהו קטן.

לאחר ה"הלל" אומרים "הושענה".

אדם שאין לו לולב, שיקיף ללא לולב.

בהושענא רבא, ההלכה היא שלא מפרקים את הסוכה עד למוצאי שמחת תורה, שמא בן אדם יצטרך לאכול או לישון והחיוב הוא עד צאת הושענה רבה, לכן לא מפרקים את הסוכה.

אדם שיש לו 2 סוכות, לפי דעת הרב אליישיב, אסור לפרק. לפי דעת הרב שלמה זלמן אויירבאך – מותר.

שיהיה לכולנו חג כשר ושמח 😊