האם אפשר לאכול בננה בסוכה? וידאו עם הרב יונה פיינהנדלר

כאשר אנו נכנסים לסוכה, בלילה הראשון חייבים לכוון 3 דברים:

סוכה

כאשר אנו נכנסים לסוכה, בלילה הראשון חייבים לכוון 3 דברים:

  1. בכזית הראשון של החלה, צריך לכוון לשם מצוות סוכה
  2. לכוון שהסוכה היא זכר ליציאת מצריים
  3. לכוון זכר לענני הכבוד.

ולכן כתוב במ"ב, שחייבים לכוון את 3 הדברים הללו.

אם אדם לא כיוון ביום הראשון– הוא צריך לאכול שוב. בשאר הימים – אם לא כיוון, זה לא נחשב כו שהוא אכל מחוץ לסוכה, אך את מצוות סוכה אין לו!

מלכתחילה לא לתת לקטן/לאישה להניח את הסכך בסוכה.