נרות שבת, למה מדליקים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 12

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 12 במשניות מסכת שבת פרק ב משנה א

בשיעור זה יתבאר מדוע מדליקין נרות בשבת, ובאיזה סוג שמן ניתן להדליק.