מתי למסור את הכביסה למכבסה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 8

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 8 במשניות מסכת שבת פרק א משנה ח

במשנה זו יתבאר האם מותר לכבס בשבת, ומה הדין למסור את הכביסה לגוי שיכבס בשבת, ועוד דינים נוספים בענין זה.