מתי לא עושים ברית בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 54

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 54 במשניות מסכת שבת פרק ט משנה ג
מתי לא עושים ברית בשבת? כמה ימים אחר ברית מילה לתינוק מותר לחלל עליו השבת

במשנה זו יתבאר כמה ימים אחר ברית המילה לתינוק מותר לחלל עליו את השבת. עוד מבואר מה הטעם שאסור להתרחץ בשבת.

כשעושים 'ברית מילה' לתינוק, כמה זמן נחשב התינוק ל'חולה', ומותר לעשות עבורו איסורים בשבת?

במשנה שלפנינו נלמד הלכה מעניינת בענין זה!

וכן רחיצה בשבת נאסרה מטעמים שונים הנוגעים למלאכות: ממרח, סוחט, מבעיר ועוד. וחומרתה משתנה בין רחיצה במים חמים למים קרים, ומותרת באופן מצומצם במקרים מסוימים.

גם על כך נלמד במשנה זו.
האזינו לשיעורו המרתק של הרב יונה פיינהנדלר במשניות הלכות שבת.

לכל השיעורים של הרב יונה פיינהנדלר לחץ כאן